Emoce jsou vodou našeho života. A voda potřebuje proudit – stejně jako naše emoce. Pokud je nepřijímáme a potlačujeme, ať už vědomě či nevědomě, vytváříme odpor jejich proudění. Vzniká blok.

Voda ale nikdy neztrácí svou přirozenou podstatu. Chce proudit. A tak na nás tlačí. Abychom svůj odpor uvolnili a nechali ji znovu proudit. Léčivý mechanismus života nám tak začne zviditelňovat daný emoční blok skrze naši fyzickou realitu – naše tělo, naše vztahy nebo jinou životní situaci.

A nás to bolí. Fyzicky na těle anebo na duši.

Jakékoliv řešení a léčení nám přinese jen dočasnou úlevu, pokud zároveň nedojde ke zvědomění a uvolnění odporu, kterým jsme proud životní energie v nějakém okamžiku našeho života svým nepřijetím narušili.

Je to vždy na nás. Zda již jsme připraveni uvidět a propustit to, čím jsme si onen pomyslný blok v naší energii kdysi vytvořili a tím opustit vnitřní nastavení, kterým si nevědomě vytváříme ne-mocné okolnosti svého života.

Tak jednoduché to ve své podstatě je. V naší lidské realitě samozřejmě o trochu méně. Ale přesto jsou naše emoce tím nejdokonalejším nástrojem na cestě SKUTEČNÉHO UZDRAVENÍ. Jsou tím, co propojuje naši Duši s naším tělem, hmotné s nehmotným, projevené s neprojeveným. Stačí jim začít naslouchat a otevřít se jejich moudrosti.

Emoce křičí a Duše šeptá. Pokud chceš znovu uslyšet hlas své Duše, musíš nejdříve dopřát sluchu svým emocím.  Uznat je a dovolit jim se plně projevit. Ať je to bezmoc, smutek anebo hněv.

Jakmile emocím dovolíme proudit a začneme jim vědomě naslouchat, zavedou nás ke všem zraněným a nepřijatým částem naší Duše a stanou se dokonalým průvodcem a nástrojem našeho sebe-léčení. A pokud touto cestou s odvahou, trpělivostí a soucitem projdeme, na jejím konci objevíme to nejcennější, co v životě můžeme najít – NAŠE PRVOTNÍ, PRAVDIVÉ JÁ.

A pak se z hlasitého vodopádu uvnitř nás stane poklidně plynoucí řeka našich pocitů. A ty nám začnou šeptat, kudy má naše cesta vést, a do našeho života se vrátí lehkost, láska a radost. A skrze jedinečnou esenci své Duše si začneme tvořit své NEBE NA ZEMI

Emoce nechtějí být hodnoceny, chtějí být prožívány. 

Uvolni odpor a dovol si cítit. Cokoliv. 

„Když svůj život znovu sladíme s tím, kým jsme na úrovni naší Duše, a začneme si volit v souladu s ní, vytvoříme hojnost ve všech oblastech našeho života.“
Andrrea Hess

Lidská duše je mostem mezi Nebem a Zemí a přišel čas, abychom se s ní znovu spojili a začali jí znovu naslouchat. Protože teprve poté nám život začne skutečně dávat smysl, teprve poté pochopíme jeho nekonečnou dokonalost dalece přesahující představy naší tak omezující lidské mysli…