Manuál sebe-léčení

Manuál sebe-léčení2021-09-13T20:45:38+00:00

E-book MANUÁL SEBE-LÉČENÍ

 aneb

EMOCE JAKO KLÍČ K UZDRAVENÍ 

Dlouho jsem přemýšlela, jak co nejvíce lidem zprostředkovat informace o základních principech a pravidlech, která ovlivňují podobu naší životní reality, a zároveň o uzdravovacích mechanismech, která jsou v těchto principech a pravidlech obsažena. A tak je to tady. E-book MANUÁL SEBE-LÉČENÍ aneb EMOCE JAKO KLÍČ K UZDRAVENÍ.  Jednoduchý a praktický průvodce pro každého, kdo se rozhodne vydat cestou skutečného uzdravení. Čehokoliv, co ho v životě trápí.

Člověk je mnohem komplexnější  bytost, než nám bylo dlouho tvrzeno. Každý z nás má moc uzdravit cokoliv, co je v jeho životě ne-mocné. 

MANUÁL SEBE-LÉČENÍ je určen pro každého, kdo již chápe, že cesta ke zdraví, harmonii a svobodě vede pouze skrze přijetí vlastní zodpovědnosti. Za vše, co je součástí našeho života. Neboť teprve pak můžeme cokoliv v našem životě skutečně a trvale změnit.

Ne, nenabízím žádnou zázračnou techniku nebo metodu, jejíž praktikování ze dne na den změní náš život. Nevěřím totiž, že nějaká taková existuje. Nabízím ale komplexní pohled do příčin a následků toho, co se v našich životech odehrává. Do pravidel hry, kterou tady na Zemi všichni hrajeme.  Protože když pochopíme příčinu, můžeme změnit následek. A když známe pravidla, teprve pak hra dostává smysl.

Ale teorie nestačí. Protože život se nežije teoreticky. A proces uzdravování také nelze oddělit od našeho každodenního života. Právě naopak. Skutečného uzdravení lze dosáhnout pouze v rámci něj. A proto jsou obsahem MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ nejen odpovědi na otázky PROČ?, ale hlavně JAK?

Jednoduše, prakticky a hlavně komplexně –  přesně tak jsou pojaty informace obsažené v tomto MANUÁLU.

Na 30ti stránkách MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ dostaneš komplexní a propojený pohled na podstatu života jako takového včetně jeho individuální podoby. Pochopíš, proč léčit cokoliv bez znalosti a zohlednění základních souvislostí mezi jednotlivými úrovněmi lidského života je nefunkční a nemoudré. A poznáš, že za tím není nic záhadného ani těžce uchopitelného. Pouze fyzika a jednoduchá logika.

Pokud budeš chtít, můžeš po zakoupení Manuálu využít nabídky online konzultace již konkrétního problému nebo bloku ve svém životě za zvýhodněnou cenu 800 Kč/hodinu. 

Co se v MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ dozvíš?

KDO JSME A JAKÝM ZÁKONŮM PODLÉHÁME.

JAK SI TVOŘÍME SVOJI REALITU A JAK JI MŮŽEME ZMĚNIT.

PROČ MÁME TAKOVÉ RODIČE/PARTNERY/DĚTI, JAKÉ MÁME.

JAKÉ VZKAZY NÁM PŘINÁŠEJÍ NAŠE EMOCE.

PROČ PŘICHÁZÍ NEMOC A CO JE PODMÍNKOU SKUTEČNÉHO UZDRAVENÍ.

JAK PRAKTIKOVAT EMOČNÍ A ENERGETICKÉ SEBE-LÉČENÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.

ČÍM SI PROCES ZLEPŠENÍ/UZDRAVENÍ MŮŽEME NEVĚDOMĚ BLOKOVAT.

 SCHÉMA PŘÍČINY A NÁSLEDKU ANEB PROPOJENÍ DUŠE, MYSLI A TĚLA.

Ale to ještě není všechno. Ve správný čas mi totiž Vesmír přivedl do života mou „sestru duše“ Zuzku Čurdovou, která v rámci svého Open Mind Project také naplňuje svou vizi pomáhat všem, kdo už jsou připraveni otevřít se nové kvalitě života. Pro začátek skrze poznání, jak významnou  roli hrají v našem životě právě emoce a jak důležité zprávy nám přináší o tom, čím si nevědomě tvoříme svůj vlastní osud.  Tyto informace jsou krásně obsaženy v dokumentu Emotion 2.0, jehož shlédnutí může být přesně tím okamžikem, který nás donutí udělat ten rozhodný krok směrem k životu, který si v hloubi duše přejeme žít. Zuzka je majitelkou autorských práv k tomuto dokumentu a sama ho přeložila do českého jazyka. Nyní ho nabízí k zakoupení online a já rozhodně doporučuji využít této možnosti každému, kdo se ocitnul nebo opakovaně ocitá ve slepé uličce svého života a hledá z ní cestu ven.

MANUÁL I DOKUMENT MŮŽEŠ OBJEDNAT ZDE.

Každý den a každá minuta je naší šancí na nový začátek.

Přišel čas vystoupit z omezujících vzorců naší minulosti.

Negativní emoce oslabují nás i naše zdraví. Pozitivní emoce naopak posilují.

Mysl se bojí hledat štěstí mimo komfortní zónu a srdce si zase někdy žádá neznámá a riskantní rozhodnutí. Pokud budeme používat obojí ve vzájemné rovnováze, může nám to přinést obrovské pochopení.
Pao L. Chang

V každém okamžiku svého bytí si okolnosti svého života tvoříme my sami. Můžeme o tom nemít tušení  anebo to můžeme odmítat, ale to na tomto faktu vůbec nic nemění. Skrývá se za tím totiž jednoduchá fyzika, která funguje bez ohledu na náš přístup. Když ji pochopíme, otevře se před námi  velký dar – dar měnit a tvořit naši realitu tak,jak si v hloubi duši přejeme.