Metafyzická Anatomie (MAT) je unikátní technikou osobního rozvoje, která se zaměřuje na uvolnění traumatu. Traumatem se zde rozumí nejen prožití situace, ve které se člověk cítí ohrožený, ale také veškeré životní situace, které v nás vyvolávají dlouhodobý stres nebo emocionální diskomfort, a projevují se následně v našem každodenním životě.

Metafyzická anatomie tyto problémy pomáhá velmi šetrným způsobem uvolnit a tím vytvořit podmínky pro uzdravení daného problému na úrovni našeho emocionálního i fyzického těla.

Odolnost vůči stresu a nízká citlivost jsou většinou jen reakcí na prožité trauma, které si v sobě nevědomě neseme. Život si ale vždy najde cestu, jak nám to připomenout.

Podstatou techniky Metafyzické Anatomie je spojení mezi instinkty, emocemi a jejich projevy v našem každodenním životě. Výhodou tohoto způsobu emoční terapie je maximální ohleduplnost ve vztahu ke klientovi – Metafyzická Anatomie umožňuje uzdravení situace bez nutnosti otevírat často velmi bolestné okolnosti vzniku původního traumatu.

Součástí Metafyzické Anatomie je velmi podrobný přehled emočních příčin většiny známých nemocí, což velmi efektivně napomáhá správně nasměrovat léčivé procesy.

Naše emoce jsou hlavním klíčem k vyřešení všeho, co nás v životě trápí. 

Mě osobně Metafyzická Anatomie nadchla svou jednoduchostí a ojedinělou kombinací racionálního a intuitivního přístupu. Jedná se o velmi univerzální metodu, kterou lze použít k odhalení příčin a uzdravení veškerých okolností, které nás v našem životě trápí.

Ve zjednodušené podobě může techniku Metafyzické Anatomie používat každý, koho alespoň trochu osloví, a stát se tak svým vlastním terapeutem a léčitelem.

Pro ilustraci uvádím krátký výňatek z pohledu Metafyzické Anatomie na příčiny vzniku RAKOVINY PRSU:

Emoce:

Vnímáte sama sebe jako základnu rodiny, kterou musíte držet pohromadě. Považujete za nutné působit navenek silně i v případě, že je pro Vás Váš osobní život silně stresující. 

Je pro Vás těžké projevit zármutek a emoce, protože máte strach z odmítnutí a opuštění. V minulosti jste možná působila slabě, když jste projevila svoje emoce, a cítila jste se za to souzena. 

Buď emoce úplně potlačujete anebo u vás naopak dochází k výbuchům vzteku, rozhořčení, odmítnutí a k rodinným hádkám. Tím od sebe lidi odháníte, což vede ještě k silnějším pocitům opuštění. Možná cítíte, že za komunikaci vždy platíte příliš vysokou cenu. Často vnímáte konflikt mezi tím, co potřebujete sdělit, a následky, které to způsobí. Možná máte vyjádření sama sebe spojeno s potrestáním a odmítnutím….     

Vaše tělo promlouvá, nasloucháte? 

Příčina všeho se vždy ukrývá uvnitř nás. 

Přijetí a propuštění je základní podmínkou uzdravení.

„ Nemoc je vyjádřením potlačeného traumatu a těla zažívajícího stres. “
Evette Rose

Naše tělo je součástí dokonalého vesmírného designu s názvem ŽIVOT.  Jeho přirozený stav je být zdravé a každá odchylka od tohoto stavu v sobě pro nás ukrývá nějaký konkrétní vzkaz. Také vše ostatní, co se nám v životě děje, je součástí úžasného systému, který zdaleka přesahuje naše zažité vnímání. A naše emoce jsou k tomu všemu klíč, který nám pomáhá rozluštit, co se nám ŽIVOT snaží říct.