Snad každý z nás se alespoň jednou v životě dostal do situace, kdy se sám sebe zeptal tu úplně jednoduchou, a přitom někdy tak palčivou otázku: “Proč?“ Proč právě já nemám nikdy dostatek peněz, proč zrovna já jsem onemocněl touto nemocí, proč já celý život bojuji s nadváhou, proč každý můj vztah končí bolestným rozchodem, proč právě mně vzal nečekaně život blízkého člověka, proč zrovna mně se v životě nedaří tak, jak bych si představoval. A spoustu dalších, často ještě mnohem bolestnějších „Proč?“ nám život přináší.

OD OTÁZEK K ODPOVĚDÍM

Kdysi před lety jsem se takhle začala ptát i já (celý příběh o mé cestě k vědomému způsobu života si můžete přečíst zde). A přestože jsem do té doby neměla tušení, kde odpovědi na tuhle zásadní otázku našeho bytí hledat, k mému velkému překvapení si mě odpovědi začaly nacházet samy. A já, z býčí podstaty materialistka, která do té doby nevěřila ničemu, na co nebylo možné si sáhnout, jsem začala žasnout nad krystalicky jasným smyslem a dokonale logickým systémem, který se přede mnou začal otevírat v podobě principů, pravidel a zákonů, na jejichž základě se život v tomto Vesmíru odehrává. Ten náš lidský nevyjímaje, přestože zdaleka nejde jen o něj.

JÁ JSEM – TÍM, KDO SE ROZHODUJE

Tím úplně nejzákladnějším právem, které nám bylo vstupem do hmotného světa dáno, je PRÁVO SVOBODNÉ VOLBY. A proto kdokoliv z vás může tato moje slova považovat za holý nesmysl, poklepat si na čelo a dál žít svůj život v hranicích běžné každodennosti tak, jak je zvyklý. Každý máme svůj čas a kromě nás samotných anebo jiných lidí, není nikdo, kdo by nás za to soudil. Ale časy se mění, a po roce 2012 se časy na naší planetě změnily víc, než si většina jejích obyvatel dosud uvědomuje. Ne náhodou byl tento rok očekáván s napětím, ale obávaný konec světa se naštěstí nekonal. A právě naopak – byl to počátek světa úplně nového. Na pozadí dále běžícího života přinášejícího každému z nás i kolektivně dobré i zlé, probíhají změny, které jsou v historii naší planety naprosto unikátní. Všechny mají souvislost s fyzikou a jejími zákonitostmi a budou postupně objevovány a předkládány vědci po celém světě. Ale už dnes na světě žije mnoho lidí s tak rozvinutým vědomím, že jsou schopni nám předat všechny informace, které teprve budou objeveny. A jsou to informace plné světla a naděje, přestože cesta je to ještě dlouhá. Jak dlouhá, záleží na každém z nás.

JÁ JSEM – TÍM, JAK SE ROZHODUJI

Ve své podstatě se jedná o unikátní energetické změny související s rozvíjejícím se lidským vědomím. A zjednodušeně to znamená, že po dlouhém období, kdy na naší planetě převládaly temné stránky lidské povahy, se víc a víc lidí navrací k původní podstatě naší existence a vnáší do životů svých i ostatních lidí stále více LÁSKY, SOUCITU A SOUDRŽNOSTI. A i když to možná zní až příliš jednoduše a někomu možná trochu jako klišé, tak přesně tohle se skrývá za těmi velkolepými posuny, které se aktuálně odehrávají mezi nebem a Zemí a zároveň vědomě či nevědomě uvnitř každé lidské bytosti.

JÁ JSEM – TÍM, KDO TVOŘÍ

A právě proto nadešel čas, abychom vystoupili z „krabice“ našeho racionálního smýšlení, do které jsme se na dlouhá staletí uzavřeli. Abychom pochopili PRINCIP ROVNOVÁHY, kterému veškerá existence v tomto Vesmíru podléhá, a přestali ji svým nevědomým chováním neustále narušovat. Abychom porozuměli ZÁKONU PŘÍČINY A NÁSLEDKU a přestali do svých životů vnášet bolest a těžkosti a roztáčet další a další kola plná obětí a viníků. Abychom ze svých životů nechali odejít veškerou tíhu naší minulosti a dovolili si prožívat lehkost bytí, kterou nám nová energie přináší.

JÁ JSEM – TÍM, JÁ JSEM

Každý z nás je skrze svou duši přirozeně napojen na Nejvyšší Zdroj, Stvořitele, Boha – nebo jakkoliv jinak si to pro sebe pojmenujete. Záleží jen na nás, kdy a do jaké míry se tomuto spojení otevřeme, necháme do svého života vstoupit všechny dary, které nám toto spojení přináší, a začneme si vědomě tvořit každý individuálně a zároveň všichni společně úplně novou realitu – NEBE NA ZEMI.

Proč se nám věci v životě dějí tak, jak se dějí?

Náhody neexistují, za vším hledej sám sebe.

Otevři svoje srdce a přestaň roztáčet karmické kolo svého bytí.

Nevědomost je plná strachu. Vědomý život přináší lásku, pochopení a důvěru sama v sebe i v život samotný.

„Až do chvíle našeho duchovního probuzení si nejsme vědomi naší nevědomosti.“
Amorah Quan Yin

Lidská duše je mostem mezi Nebem a Zemí a přišel čas, abychom začali znovu využívat darů tohoto dokonalého spojení a vdechli našemu hmotnému světu v rámci podmínek současné doby jeho původní duchovní rozměr. Protože teprve poté nám život začne skutečně dávat smysl, teprve poté pochopíme jeho nekonečnou dokonalost dalece přesahující představy naší tak omezující lidské mysli…