Dlouho jsem přemýšlela, jak co nejlépe lidem zprostředkovat informace o základních principech a pravidlech, která ovlivňují podobu naší životní reality, a zároveň o uzdravovacích mechanismech, která jsou v těchto principech a pravidlech obsažena. Informací je k dispozici spousta, ale většinou zaměřené pouze na určitou oblast života, techniku anebo sloužící spíše k teoretickému poznání a uvědomění než potřebám praxe našeho každodenního života. A tak vznikly mé dva MANUÁLY ve formě E-booků:

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE aneb EMOCE JAKO KLÍČ KE ZMĚNĚ 

a

MANUÁL SEBE-LÉČENÍ aneb EMOCE JAKO KLÍČ K UZDRAVENÍ.

Jsou to komplexní, jednoduší a praktičtí průvodci pro každého, kdo již vnímá, že bez zásadní změny sebe sama to dál nepůjde, a rozhodne se vydat cestou své osobní transformace a skutečného uzdravení.

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE je praktickým průvodcem na cestě naší osobní transformace. Jednoduchým, ale komplexním způsobem vnáší strukturu a pochopení do tohoto zdánlivě komplikovaného a myslí těžce uchopitelného vnitřního procesu.  Osvětluje hlavní principy a zákonitosti VYŠŠÍ MOUDROSTI ŽIVOTA, která naši cestu životem stejně jako naši transformační cestu zastřešuje a řídí. Přináší objasnění příčin a následků všeho, co se v našem životě děje, ale hlavně způsobu, jak můžeme cokoliv v našem životě změnit a uzdravit. Skrze jednoduchý, ale klíčový nástroj – naše EMOCE. Tento MANUÁL Ti pomůže neztratit se na Tvé transformační cestě, vystoupit z role oběti své vlastní minulosti a stát se vědomým tvůrcem své budoucnosti.

Z MANUÁLU OSOBNÍ TRANSFORMACE aneb EMOCE JAKO KLÍČ KE ZMĚNĚ:

„Proces transformace lidské bytosti většinou začíná nějakou zásadní událostí v našem životě, obvykle více či méně bolestivou. Často se nazývá okamžikem „PROBUZENÍ“. Ve své nejjednodušší podstatě je to uvědomění, že kromě hmotné reality, kterou přirozeně vnímáme skrze naše fyzické smysly, existuje i neviditelná úroveň života – úroveň DUCHA. V tom nejobecnějším slova smyslu se nám otevře brána do SVĚTA ENERGIE. Na osobní rovině si uvědomíme existenci své DUŠE a navážeme spojení s touto základní esencí naší bytosti. Začneme hledat odpovědi na otázky „kdo vlastně jsme, proč se nám dějí věci, které se nám dějí, a jaký je skutečný smysl našeho života“.       

Po tomto uvědomění většinou nastává období zásadních změn v našem životě. Dostali jsme se totiž (zatím nevědomě) do bodu, kdy jsme připraveni jít cestou své Duše a začít naplňovat její plán pro tento život. A ten bývá často hodně odlišný od dosavadních představ a cílů našeho lidského Já. Právě proto dochází k velkým změnám na úrovni naší životní reality. A navzdory počátečnímu nadšení z nově objevených obzorů se věci začínají spíše komplikovat a náš život se stává spíše těžším než naopak. Důvod bude podrobněji vysvětlen později, ale zjednodušeně je tento vývoj potřebný právě k tomu, abychom dokázali rozpoznat, jaké zkušenosti si naše Duše přála v tomto životě prožít. Lépe řečeno jaké POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ ASPEKTY lidského bytí se rozhodla ZTĚLESNIT a v ideálním případě TRANSFORMOVAT SVÝM BEZPODMÍNEČNÝM PŘIJETÍM. „

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE je obsáhlejší než MANUÁL SEBE-LÉČENÍ a zahrnuje více informací o duchovní rovině celého procesu i více praktických tipů.

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE si můžeš objednat ZDE.

MANUÁL SEBE-LÉČENÍ je určen pro každého, kdo již chápe, že cesta ke zdraví, harmonii a svobodě vede pouze skrze přijetí vlastní zodpovědnosti. Za vše, co je součástí našeho života. Neboť teprve pak můžeme cokoliv v našem životě skutečně a trvale změnit.

Manuál nabízí komplexní pohled do příčin a následků toho, co se v našich životech odehrává. Do pravidel hry, kterou tady na Zemi všichni hrajeme.  Protože když pochopíme příčinu, můžeme změnit následek. A když známe pravidla, teprve pak hra dostává smysl.

Ale teorie nestačí. Protože život se nežije teoreticky. A proces uzdravování také nelze oddělit od našeho každodenního života. Právě naopak. Skutečného uzdravení lze dosáhnout pouze v rámci něj. A proto jsou obsahem MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ nejen odpovědi na otázky PROČ?, ale hlavně JAK?

Na 30ti stránkách MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ dostaneš komplexní a propojený pohled na podstatu života jako takového včetně jeho individuální podoby. Pochopíš, proč léčit cokoliv bez znalosti a zohlednění základních souvislostí mezi jednotlivými úrovněmi lidského života je nefunkční a nemoudré. A poznáš, že za tím není nic záhadného ani těžce uchopitelného. Pouze fyzika a jednoduchá logika.

Co se v MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ dozvíš?

KDO JSME A JAKÝM ZÁKONŮM PODLÉHÁME.

JAK SI TVOŘÍME SVOJI REALITU A JAK JI MŮŽEME ZMĚNIT.

PROČ MÁME TAKOVÉ RODIČE/PARTNERY/DĚTI, JAKÉ MÁME.

JAKÉ VZKAZY NÁM PŘINÁŠEJÍ NAŠE EMOCE.

PROČ PŘICHÁZÍ NEMOC A CO JE PODMÍNKOU SKUTEČNÉHO UZDRAVENÍ.

JAK PRAKTIKOVAT EMOČNÍ A ENERGETICKÉ SEBE-LÉČENÍ V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ.

ČÍM SI PROCES ZLEPŠENÍ/UZDRAVENÍ MŮŽEME NEVĚDOMĚ BLOKOVAT.

 SCHÉMA PŘÍČINY A NÁSLEDKU ANEB PROPOJENÍ DUŠE, MYSLI A TĚLA.

MANUÁL SEBE-LÉČENÍ si můžeš objednat ZDE.

Pokud budeš chtít, můžeš po zakoupení kteréhokoliv z obou MANUÁLŮ využít nabídky online konzultace již konkrétního problému nebo bloku ve svém životě za zvýhodněnou cenu 800 Kč/hodinu. 

Ale to ještě není všechno. Ve správný čas mi totiž Vesmír přivedl do života mou „sestru duše“ Zuzku Čurdovou, která v rámci svého Open Mind Project také naplňuje svou vizi pomáhat všem, kdo už jsou připraveni otevřít se nové kvalitě života. Pro začátek skrze poznání, jak významnou  roli hrají v našem životě právě emoce a jak důležité zprávy nám přináší o tom, čím si nevědomě tvoříme svůj vlastní osud.  Tyto informace jsou krásně obsaženy v dokumentu Emotion 2.0, jehož shlédnutí může být přesně tím okamžikem, který nás donutí udělat ten rozhodný krok směrem k životu, který si v hloubi duše přejeme žít. Zuzka je majitelkou autorských práv k tomuto dokumentu a sama ho přeložila do českého jazyka. Nyní ho nabízí k zakoupení online a já rozhodně doporučuji využít této možnosti každému, kdo se ocitnul nebo opakovaně ocitá ve slepé uličce svého života a hledá z ní cestu ven.

MANUÁL SEBE-LÉČENÍ a DOKUMENT si můžeš objednat ZDE.

Jediné, co můžeš změnit, jsi Ty sám. 

Naším úkolem v životě je poznat a překročit svůj stín. 

Přišel čas vystoupit z omezujících vzorců naší minulosti.

Skutečnou příčinou našich nemocí jsou naše potlačené negativní emoce.

Každý den a každá minuta je naší šancí na nový začátek.