Intuitivní poradenství

CHCEŠ ZNÁT SKUTEČNOU PŘÍČINU TOHO, CO SE TI V ŽIVOTĚ DĚJE, AŤ UŽ JE TO NEMOC, PROBLÉMY VE VZTAZÍCH NEBO JINÁ NEPŘÍJEMNÁ SITUACE?

ANEBO CÍTÍŠ SMUTEK, STRACH NEBO ÚZKOST A NEVÍŠ, ODKUD SE BEROU A JAK Z TOHO VEN?

Příčinou všeho negativního, co v životě prožíváme, jsou energetické bloky vzniklé v důsledku námi prožitých emočních traumat. Na vědomé úrovni jsou tyto situace většinou potlačeny, ale v našem nevědomí vždy zůstávají uloženy a z tohoto prostoru ovlivňují naši životní realitu. V rámci osobní konzultace Ti pomůžu tyto emoční bloky odhalit a zvědomit a tím nastartovat proces jejich uvolnění. Můj intuitivní vhled do okolností Tvého života Ti dodá potřebný nadhled z úrovně Tvé duše a pochopení, co je potřeba udělat, aby se daná situace změnila. Dostaneš také  informace o svém základním stínu a daru, které Ti osvětlí další souvislosti Tvého životního nastavení.  Osobní konzultace je doplněna krátkým písemným shrnutím obsahujícím klíčové informace, které máš aktuálně vědět.

Cena online konzultace: 1, 5 hod, 1500 Kč (1,5 hod osobní konzultace 1800 Kč)

Cena další online konzultace: 1 hod, 900 Kč  ( 1 hod osobní konzultace 1200 Kč)

Světla a stíny aneb Poznej, kým jsi. 

JAKÉ JSOU TVOJE DARY A JAKÉ STÍNY TI BRÁNÍ V JEJICH PROJEVENÍ?

Tato služba obsahuje půlhodinovou online konzultaci a následnou písemnou analýzu, která Ti pomůže zvědomit výzvy a potenciál Tvého života a tím vykročit na cestu ze stínu do světla. Tyto informace vychází ze základní astrologie, charakteristiky životních čísel a unikátního Učení Genových klíčů v kombinaci s mým vlastním intuitivním vhledem za oponu reality Tvého života. Zvědomění našich bloků a darů je dle mé zkušenosti přesně tím klíčovým bodem naší osobní transformace a jedním z těch, kde potřebujeme pomoc druhých, protože naše ego nám přirozeně brání náš vlastní stín uvidět.  I pokud cítíš, že Tvůj život má větší potenciál než aktuálně žiješ anebo hledáš své poslání a jsi již připraven/á obejmout svůj stín, tato služba Ti pomůže odhalit to, co Ti brání nabrat ten správný směr.

Cena online konzultace a písemného zpracování: 2000 Kč

Emocionální obraz nemoci.

CO MI ŘÍKÁ MOJE TĚLO?

Podrobný písemný obraz emocionálních příčin nemoci vycházející z metody METAFYZICKÉ ANATOMIE. Skutečné uzdravení začíná zvědoměním skutečných příčin našich fyzických obtíží. Těmi jsou energetické bloky v našem těle vzniklé v důsledku prožitých emočních traumat. Skrze pojmenování situací a vzorců chování, které se skrývají za naší nemocí, dochází k prvotnímu uvolnění těchto energetických bloků. Toto zvědomění není náhražkou jakékoliv léčebné praxe, ale může se stát její důležitou součástí, zejména pokud jsme již připraveni a ochotni naše ne-mocné vnitřní nastavení opustit.

Cena písemného obrazu nemoci:  500 Kč / 1 nemoc

Všechny poradenské služby si můžeš objednat emailem, do předmětu prosím uveď název objednávané služby.

Chci objednat

Kde je rozum v koncích, tam pomůže intuice.

Poznej své stíny a proměň je ve své dary. 

Potlačené negativní emoce se mění v naše nemoce.  

„Abys vyléčil Zemi, musíš nejdřív vyléčit sám sebe.“
Right Use of Will, Ceanne DeRohan

Každý z nás má v sobě sílu a moudrost vyřešit všechny svoje problémy a jen každý z nás ví, která cesta je pro něj ta pravá. Ale každý z nás občas potřebuje někoho, kdo mu pomůže rozeznat ten správný směr.