NEKLAĎ SVÝM EMOCÍM ODPOR

Pokud v nás nějaká situace v přítomnosti vyvolá nějakou emoci, znamená to, že tato emoce je uvnitř nás, potlačená z nějaké situace v naší minulosti. Vyšší moudrost života pracuje neustále pro nás a snaží se tyto nevědomé energetické bloky skrze různé situace a okolnosti vynést do našeho vědomí, aby mohly být rozpuštěny. Pokud nějaké takové výzvě aktuálně čelíš, dovol si NAPLNO PROJEVIT a PROŽÍT cokoliv, co cítíš. Ať už je to HNĚV, SMUTEK, BEZNADĚJ, BEZMOC nebo cokoliv jiného. Skrze pláč, křik nebo třeba bušení do polštáře. A co nejotevřeněji své pocity komunikuj svému nejbližšímu okolí.    

POJMENUJ SI EMOCI, KTEROU CÍTÍŠ

Zkus si co nejpřesněji pojmenovat, jak se cítíš, a poté lokalizovat, ve které části těla danou emoci nejvíc pociťuješ. Poté si zkus vzpomenout, kdy ses takto cítil/a ve svém životě poprvé. Následně svou pozornost soustřeď do srdce a jak jen to bude pro Tebe možné, pomocí svého dechu vyšli do této situace i do dané části těla energii soucitu a odpuštění.

ZVĚDOM SI OMEZUJÍCÍ PŘESVĚDČENÍ SPOJENÉ S TOUTO EMOCÍ

Jakou myšlenku v Tobě daná emoce vyvolává? O sobě, o mužích, o ženách nebo o životě jako takovém?  Jasně si toto myšlenkové přesvědčení pojmenuj a poté je přeformuluj do jeho pozitivního opaku. Toto tvrzení si připomínej a opakuj co nejčastěji.

ZPŘÍTOMNI SE

Všechny náročné a bolestné situace mají svůj zdroj v naší minulosti. Je třeba si tento zdroj zvědomit, ale není nutné a v dnešní době již ani příliš prospěšné se do oné minulosti nořit příliš hluboko. Jakmile si zvědomíš emoci, myšlenku i zdroj svých aktuálních pocitů, zaměř svou pozornost na svůj dech. Zkus ho co nejvíce zklidnit a pozoruj, jak Tvůj dech naplňuje a zase uvolňuje oblast Tvého břicha. Můžeš buď zavřít oči anebo je soustředit na nějaký jeden bod před sebou, a zároveň naslouchat zvukům ve svém okolí. Tím, že zaměříš pozornost na své fyzické smysly, přesměruješ ji z mysli do těla. A tím z minulosti do přítomnosti. Takto zůstaň, jak nejdéle Ti to půjde, a prociťuj klid, který je obsažený v daném přítomném okamžiku.  

ZMÍRNI TLAK A BUĎ K SOBĚ I K DRUHÝM SOUCITNÁ/Ý

Život občas přináší výzvy každému z nás, a tak je dobré mít ve své lékárničce kromě obvazů a náplastí Bachovy bylinné Rescue kapky, která přírodní cestou pomáhají zmírnit emoční tlak právě ve vypjatých emočních situacích. Také velmi doporučuji si v těch náročných okamžicích života uvědomit, zda si je obracím proti sobě, což naše mysl velmi ráda dělá. Je třeba vědomě tento vnitřní hlas utišovat a mít na paměti, že každý v dané situaci děláme to nejlepší, co dokážeme. Stejně tak samozřejmě Ti druzí, i když reálně to někdy velmi bolí. Dopřej si co nejvíc odpočinku a jakékoliv fyzické péče nebo aktivity, která Ti dodá energii a zmírní tlak emocí i mysli.

Každá výzva je příležitostí, kterou si naše duše vybrala pro svůj růst.     

Krize jsou nástrojem Života, aby nás donutil ke změně.

Vše se děje pro nás, nikoliv nám. 

Zaregistruj se k odběru mého Newsletteru a získej ode mě ZDARMA jako dárek E-book MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE