PODMÍNKY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Bezpečí vašich osobních údajů je pro mě prioritou

V těchto Podmínkách zpracování osobních údajů najdete informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji a jakým způsobem je dále používám, navštívíte-li moje webové stránky nebo využijete-li mých on-line služeb.

 1. Správce stránek

Provozovatelem a správcem níže uvedených webových stránek je fyzická osoba:

Ing. Hana Šemíková

V Třešňovce 229/14, 190 00 Praha 9 – Hrdlořezy

IČ: 60563141

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu.

 1. Rozsah osobních údajů a účely jejich zpracování

Poskytnutí veškerých osobních údajů je dobrovolné. Zpracovávám pouze osobní údaje, které mi sami svěříte a které jsou pro jednotlivé účely zpracování nezbytné.

ÚČAST NA AKCI

K umožnění účasti na semináři a/nebo individuální terapii (dále jen „Akce) nezbytně potřebuji Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například adresu, IČ).

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení ještě po dobu běhu promlčecích lhůt prodloužených o jeden (1) rok, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Každý účastník semináře může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k mým propagačním účelům. Vždy jste oprávněni mi sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

ZASÍLÁNÍ OBJEDNANÝCH NOVINEK

K zasílání objednaných novinek nezbytně potřebuji Váš e-mail.

Váš e-mail budu zpracovávat po dobu, po kterou budu provozovat zasílání novinek, resp. dokud neuplatníte právo na ukončení zasílání elektronických zpráv.

V případě zneplatnění Vaší e-mailové adresy, kdy nebude možné elektronické zpravodaje doručovat na Vámi zadanou adresu, vyřadím Vaše osobní údaje z evidence pro tento účel do jednoho (1) roku od zjištění uvedeného stavu.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Jste-li mým zákazníkem (kupujícím z e-shopu nebo účastníkem mnou pořádaných akcí), Vaše osobní údaje v rozsahu fakturačních údajů nezbytně potřebuji k tomu, abych splnila svou zákonnou povinnost vystavování a evidence finančních dokladů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu stanovenou právními předpisy pro jednotlivé druhy zpracování v rámci tohoto účelu.

MARKETING

Váš e-mail využívám také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).

V případě, že jste mým zákazníkem, můžu využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se mých vlastních obdobných produktů nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu.

Odběr veškerých obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na hanka@lecenizivota.cz s textem „Odhlašuji odběr.“

Vaše osobní údaje budou poté vymazány z mojí databáze.

 1. Cookies

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies používám pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek, neboť věřím, že Vám díky tomu můžu nabídnout ještě lepší služby.

 1. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 1. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na mě nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.