• Jsem narozena ve znamení Býka, který do mého života přinesl dar pevného spojení se Zemí, s ascendentem ve znamení Střelce, který mě v pravý čas donutil pohlédnout vzhůru k nebesům a probudil ve mně touhu po hledání vyšších pravd a smyslu našeho bytí.

  • Jsem mámou dvou úžasných dětí, které jsou obě mými velkými učiteli. 🙏

  • Vystudovala jsem obor Mezinárodní obchod a Mezinárodní politika a diplomacie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Byla jsem bankéřkou, projekt manažerkou i majitelkou malého pekařství, ale život mě se svou neomylností trpělivě směřoval k mému pravému Já a k tomu, co mě naplňuje – předávat ostatním léčivou moudrost Života objevovanou skrze svá vlastní zranění. 

  • Už déle než dvanáct let otevírám jednotlivé kapitoly příběhu své duše a skrze můj osobní příběh se mi odkrývají nejhlubší pravdy o smyslu lidského bytí a vesmírných zákonech, na jejichž pozadí se veškerý život odehrává.

  • Moje osobní zkušenost zahrnuje odhalení dávných zranění a traumatických zážitků, popření sama sebe a potlačení svého ženství, útěk do mužské energie a nadvlády rozumu. Posléze vědomý a dosud trvající proces návratu ke svému pravému Já a své ženské podstatě. V rámci tohoto procesu se mi otevřel dar vhledu a schopnost vidět skryté souvislosti příčin a následků všeho, co se nám v životě děje.

  • Jsem fascinována dokonalým propojením ducha a hmoty ve všem, co nás obklopuje, a věřím, že přišel čas, aby se dokonalost božského stvoření navrátila do našich životů a aby každý z nás začal znovu využívat všech darů, které nám jako lidským bytostem byly kdysi dány.

  • Miluji jednoduchost a za nejvyšší projev lidské duchovnosti považuji laskavost a přijetí.

  • Absolvovala jsem kurz Mindfulness, který prohloubil moje povědomí o úloze mysli v lidském životě, a obohatil mě o základní techniky rozvíjející sebeuvědomění, soustředění, klid, vyrovnanost, trpělivost, odolnost a laskavost.

  • Jsem certifikovanou konzultantkou Metafyzické Anatomie úrovně 1. Kurz Metafyzické Anatomie prohloubil moje znalosti emoční diagnostiky a obohatil mě o velmi efektivní metodu léčení vnitřních příčin našich životních nesnází. Více informací o technice Metafyzické Anatomie najdeš zde https://www.lecenizivota.cz/metafyzicka-anatomie/ .

„Jste Pozemským Andělem a přišla jste na Zem přinášet změnu všem kolem Vás prostřednictvím vibrací, které v sobě nesete.“
Andělé prostřednictvím Susany Tavares

Často mi na mysl přijde citát od anglické terapeutky a autorky Sophie Bashford: „Bůh Vás přivede na kolena, když je čas postoupit výše.“ Možná proto, že já se na těch kolenou ocitla za posledních více než dvanáct let svého života mnohokrát. Ale právě jen díky tomu jsem poznala, jakou tíhu a bolest ukrývají příběhy celé generace žen i mužů žijících v dnešní době na této planetě. A také jsem pochopila, jak najít sílu se vždycky zvednout a kousek té bolesti s láskou a vděčností nechat za sebou. A ráda v tom pomůžu i Vám…