• Vyplňte adresu ve tvaru: Ulice 123, 100 00 Město
    MUŽ A ŽENA - LÉČENÍ VZTAHŮ, 23.10.2021. 14:30-17:30 hod
  • Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná 4denní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného na můj bankovní účet. Číslo účtu obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky. Odhlásí-li se účastník v době kratší než 10 dní před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí nebo i z nečekaných důvodů (např. nemoc nebo rodinné záležitosti), nemá účastník nárok na vrácení kurzovného, ale může svoji rezervaci po dohodě převést na jinou osobu. V případě zrušení Akce nebo její dílčí části z důvodu na straně provozovatele má účastník nárok na vrácení 100% kurzovného, pokud ho účastník zaplatil v plné výši.