• Vyplňte adresu ve tvaru: Ulice 123, 100 00 Město
  • Po vyplnění online přihlášky vzniká nezávazná čtyřdenní rezervace místa. Přihláška je závazně potvrzena zaplacením kurzovného na můj bankovní účet. Číslo účtu obdrží účastník e-mailem po vyplnění online přihlášky. Odhlásí-li se účastník v době kratší než 5 dní před začátkem Akce na základě vlastního rozhodnutí s výjimkou nečekaných událostí (nemoc), nemá účastník nárok na vrácení kurzovného, ale může svoji rezervaci převést na jinou osobu. V případě zrušení Akce nebo její dílčí části z důvodu na straně provozovatele má účastník nárok na vrácení 100% kurzovného, pokud ho účastník zaplatil v plné výši.