V poslední době jsem několikrát zachytila v éteru myšlenku, že je potřeba naučit se ovládat své emoce.

Připomnělo mi to můj kurz Mindfullness před pár lety, který byl veden v podobném duchu. Ještě jsem toho o emocích zdaleka nevěděla tolik jako dnes, ale už tehdy jsem vnímala, že filozofie klidné mysli za každou cenu bez potřebného kontextu ve vztahu k emocím může být velmi zrádná.

Emoce jsou totiž jako voda – potřebují proudit. Pokud se je snažíme ovládat, je to jako bychom se snažili ovládat řeku. Ve skutečnosti je potlačujeme. A to je přesný opak toho, co vede k vnitřnímu klidu a šťastnému životu.

Dlouhodobé potlačování emocí námi i našimi předky vedlo k tomu, že ve většině z nás jsou nahromaděny doslova přehrady emocí strachu, smutku, bolesti, viny, studu, nespravedlnosti, hněvu a spousty dalších.

Můžeme strávit celé dny v meditacích a snažit se dosáhnout klidné mysli. Ale o co víc se budeme snažit udržet tuto přehradu pod kontrolou, o to silněji se nám bude připomínat v naší realitě. Skrze situace, které nejsme schopni kontrolovat.

Protože ta voda si stále hledá cestu ven.

Čím větší přehradu jsme si v sobě vytvořili, tím zažíváme více situací, které v nás emoce vyvolávají.

A čím více jsme se naučili tuto přehradu kontrolovat, tím emotivněji reagují naše děti nebo jiní lidé v našem blízkém okolí.

Můžeme hledat řešení u psychoterapeutů a psychologů, můžeme meditovat a cvičit jógu, můžeme se jakkoliv snažit léčit své nemoci (které jsou důsledkem tohoto stavu), můžeme se snažit ovládnout svou mysl. Ale skutečná cesta k vnitřní i vnější harmonii je mnohem prozaičtější:

ODPUŠTĚNÍ ❤️

Paralela s vodou je v tomto případě opět dokonalá. Když chceme zrušit přehradu, musíme ji začít pomalu ODPOUŠTĚT.

Když se chceme zbavit přehrady negativních emocí v nás, musíme se naučit v každé situaci, která v nás negativní emoci vyvolá, odpustit každému člověku, který se dané situace účastní, včetně sebe sama. A ideálně přemýšlet, kdy jsem stejnou emoci pociťoval/a v minulosti a komu dalšímu tedy potřebuji odpustit.

Pro mnoho lidí je tato ve své podstatě jednoduchá cesta tou nejtěžší na světě. Jak můžu odpustit lidem, kteří mi ublížili nebo ubližují? Pro ty cituji úryvek z textu ke kartě Odpuštění z Andělských karet:

„Odpuštění neznamená: „To, co jsi udělal, je podle mne v pořádku.“ Jednoduše znamená: „Už v sobě nechci chovat bolest jako reakci na tvé jednání.“ Když máme ve svých srdcích neodpuštění, trestáme konec konců jenom sami sebe.“

Tuhle kartu jsem si v průběhu posledních let vytahovala stále dokola. Až do doby, než jsem pochopila sílu toho vzkazu, který v sobě nese. 🙏

Ale ano, není to jen o odpuštění. Na naše potlačené emoce jsou navázány myšlenkové vzorce, které jsme si vytvořili jako reakci na prožité zraňující situace. Tyto vzorce nám produkují stále stejné myšlenky a ty v nás vyvolávají stále stejné emoce. Abychom dosáhli stavu vnitřní vyrovnanosti a tím i pohody a lehkosti v našem životě, je tudíž potřeba pracovat i se svou myslí.

Jakmile přepíšeme své vnitřní programy a odpustíme všechny emoce, které nás drží v naší minulosti, staneme se opět „volně průtočnými“. Budeme mnohem méně reagovat a intenzivní až dramatické EMOCE nahradí mnohem klidnější, ale často mnohem hlubší POCITY – klidu, radosti, vděčnosti. Tím se zcela přirozeně zklidní i naše mysl a celý náš život.

Ještě bych chtěla dodat, že emoce jsou projevem ženské energie a jejich dlouhodobé potlačování úzce souvisí s potlačováním této polarity života v posledních staletích lidské existence. Nyní nastal čas narovnání, a také proto se emoce zintenzivňují, nemoce nejdou léčit jako dřív a krize přichází mnohem rychleji po sobě.

A úplně na závěr – jako vodní bytost vnímám emoce skrze tento živel, ale ve skutečnosti jsou emoce samozřejmě energií – jako všechno v tomto Vesmíru.💡Jejich přirozená potřeba proudit je krásně obsažena v anglickém názvu E-MOTION neboli ENERGIE V POHYBU.

Kdo si jako letošní předsevzetí dal právě větší vnitřní klid a harmonii ve svém životě a chtěl by se dovědět víc, doporučuji film E-MOTION 2.0, který přivezla do Čech a přeložila moje kamarádka Zuzka, třeba v kombinaci s mým MANUÁLEM SEBE-LÉČENÍ and Emoce jako klíč k uzdravení https://www.omproject.cz/objednavka-emotion-manual/ .

A kdo by chtěl jít ještě hlouběji, doporučují svůj MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE aneb Emoce jako klíč ke změně (aktuálně lze objednat pouze emailem).

Přeji nám všem úspěšné zvládnutí UMĚNÍ ODPOUŠTĚT, protože to je možná tím nejdůležitější uměním v životě!

Hanka