Všichni je někdy máme. Chvíle, kdy nás síla života přitlačí až k pomyslné zdi a my bolestí, zoufalstvím anebo smutkem nemáme kam uniknout.

I já jsem jich za svůj život prožila spoustu. A některé byly pro mě opravdu velkou výzvou. Ale díky postupnému pochopení příčin a podstaty všech našich lidských krizí jsem se naučila tyhle „spodní“ polohy života mnohem lépe zvládat.

PROČ KRIZE PŘICHÁZEJÍ?

Mohlo by se zdát, že na tuhle otázku neexistuje žádná jiná odpověď než „PROTOŽE PROSTĚ ŽIVOT“. Ale ona existuje. Nechci tvrdit, že to platí úplně plošně, ale minimálně většina našich krizí přichází právě kvůli EMOCÍM, které v nich prožíváme. Naše AKTUÁLNĚ PROŽÍVANÉ EMOCE jsou totiž vždycky jen ZVĚDOMĚNÍM našich POTLAČENÝCH EMOCÍ z nějaké bolestné situace, kterou jsme prožili v minulosti. A k jejímuž uzdravení se nás Vesmír snaží navést. Proto ve své podstatě nejde ani tak o to, co naši aktuální krizi způsobilo, ale jaké emoce při ní pociťujeme. A to je ten hlavní klíč k rychlejšímu a jemnějšímu průběhu našich životních krizí.

CO KONKRÉTNĚ MŮŽEME DĚLAT?

1) ZMĚNIT ÚHEL POHLEDU

Uvědomit si PŘESAH lidského života a podívat se na svoji situaci z většího nadhledu. V životě se nic neděje jen tak samo o sobě, vše podléhá dokonalému a spravedlivému vesmírnému řádu postavenému na jednoduchém principu PŘÍČINA-NÁSLEDEK. Smyslem lidského života v tomto systému je pak PROŽÍVÁNÍ, a to nikoliv prožívání jen „toho dobrého“.  Pochopení a přijetí tohoto úhlu pohledu je prvním krokem ke zmírnění intenzity a délky naší krizové situace.

2) VYSTOUPIT Z ROLE OBĚTI

Ať už jsou okolnosti naší situace jakékoliv, nic se neděje proto, že by nám chtěl nějaký člověk anebo život jako takový ubližovat. I vědomé ubližování je totiž jen automatickou reakcí daného člověka na nějaké jeho vlastní zranění. Tím nechci říct, že je takové chování v pořádku, ale vystoupit z role oběti a uvědomit si opět princip PŘÍČINY a NÁSLEDKU je dalším důležitým krokem ke zvládnutí naší krize. V životě se prostě nic neděje náhodou. Ani to, co tak na první pohled vypadá.

3) ZVĚDOMIT SI SVÉ EMOCE

Jak už jsem zmínila, právě to je tím hlavním klíčem ke každé krizi. ZVĚDOMĚNÍ A PROŽITÍ EMOCE, KTERÁ BYLA V MINULOSTI POTLAČENA. Už tím, že si danou emoci pojmenujeme, začíná proces uzdravení. Intenzita a délka prožívání je pak závislá na intenzitě potlačených emocí a množství zranění, která nám je způsobila.

4) PŘIJMOUT A ODPUSTIT

Všechno a všem, co a kdo s danou situací souvisí. Tím dojde k PROPUŠTĚNÍ dané emoce a život nám ji už nebude muset skrze aktuální ani další bolestné situace připomínat.

5) SDÍLET 

Jak se říká, „sdílená radost je dvojnásobná radost, sdílená bolest je poloviční bolest“. Tím, že své pocity a emoce někomu svěříme, je do určité míry PRO-PUSTÍME. A jak už bylo řečeno, o to ve své podstatě jde. Propustit to, co bylo potlačeno. Ideální je vybrat si k tomuto účelu člověka, který už zná rozdíl mezi lítostí a soucitem a dokáže naslouchat bez toho, aby danou situaci příliš hodnotil.

6) VYTVOŘIT SI PROSTOR

Od-žívání potlačených emocí vyžaduje čas. Pokud se budeme snažit léčit emoční krize prací anebo jakoukoliv jinou aktivitou, dojde pouze k dalšímu potlačení, které nás později opět dostihne. Dopřát svým emocím dostatek prostoru a nechat je odejít skrze pláč, vztek anebo jakoukoliv jinou formu je opět důležitou součástí vědomého přístupu k našim životním výzvám.

7) MEDITOVAT A HLAVNĚ DÝCHAT

A to pomalu, hluboce a vědomě s pozorností zaměřenou na svůj dech v oblasti břicha nebo hrudi. Přesně tahle jednoduchá praxe pomáhá snižovat hladinu našeho stresu. A vymanit se z bodavých osidel naší mysli přehrávající nám stále dokola negativní myšlenky související s prožívanou situací.

8) POUŽÍT KRIZOVOU BACHOVU ESENCI

Většina lidí svůj emoční tlak zmírňuje pomocí jídla nebo alkoholu, což na chvíli sice pomůže, ale roztáčí se tím kolotoč druhotných problémů. Proto doporučuji svoji domácí lékárničku obohatit o Bachovu esenci RESCUE, která je skvělým přírodním pomocníkem při harmonizaci našich emocí právě v těch více náročných situacích.

Samotný proces zvládání emočních krizí je samozřejmě trochu obsáhlejší než tenhle nastíněný postup a každý krok má svou praktickou podobu ve formě nějaké jednoduché techniky. Pokud Tě toto téma zajímá, dozvíš se víc v mém MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ aneb Emoce jako klíč k uzdravení anebo v dokumentu E-MOTION 2.0.. Do ještě větší hloubky a souvislostí tohoto tématu pak půjdeme v rámci blížícího se transformačního pobytu ve Vysokém Chlumci u Sedlčan. A v trochu větší lehkosti stejné téma probereme a skrze jógu a tanec prožijeme během dalšího prožitkového pobytu na statku Anglická sezóna.

A závěrečné shrnutí  – životní okolnosti a situace si na naší lidské úrovni nevybíráme, ale co si vždycky vybrat můžeme, je PŘÍSTUP, KTERÝ K NIM ZAUJMEME. A to je to, oč tu běží.

Hanka 🌹❤️🌹

www.lecenizivota.cz