Existuje cesta ven ze slepé ulice, ve které jsme se ocitli? Ano, existuje. Jen nevede skrze ODPOR, který  zcela evidentně nefunguje, ale naopak skrze PŘIJETÍ. Toho, čeho se tak bojíme, ale hlavně naší VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTI. Za vše, co se v našem životě děje. Nyní i kdykoliv jindy. Individuálně i kolektivně.

Pouze PŘIJETÍ VLASTNÍ ZODPOVĚDNOSTI nám umožní vystoupit z role NEVĚDOMÉ OBĚTI ČEHOKOLIV A KOHOKOLIV a stát se MOCNÝM místo NE-MOCNÝM.

Mluvím zcela ze své vlastní zkušenosti. Před čtrnácti lety jsem odmítla uvěřit, že to „špatné“, co se v mém životě tenkrát dělo, je otázkou náhody, a že jsem jen pomyslnou figurkou v rukách nevyzpytatelných sil osudu.  Začala jsem postupně odkrývat skryté mechanismy procesů, které se odehrávají za oponou naší hmatatelné fyzické reality. Procesů tak dokonalých a lásky-plných, že mě nikdy nepřestanou fascinovat. A v rámci tohoto odkrývání vystupoval postupně na povrch jeden klíčový vzkaz: TY JSI TVŮRCEM VŠEHO, CO SE VE TVÉM ŽIVOTĚ ODEHRÁVÁ.

Uznávám, není jednoduché tuto pravdu přijmout. Naše lidská mysl je totiž vytvořená tak, aby nás do určitého okamžiku před touto pravdou chránila. Protože se v ní skrývá obrovská moc. Moc, kterou máme jako lidské bytosti ve skutečnosti k dispozici, ale která může být velmi snadno zneužita, pokud není používána s otevřeným srdcem. Právě proto je pro většinu lidí tak těžké přijmout fakt, že i vše nepříjemné, negativní a bolestné je v základu výsledkem našeho vlastního působení, nikoliv ranou osudu nebo pouhým důsledkem působení jakéhokoliv jiného člověka.

To vše platí i pro aktuální situaci, ve které se jako lidstvo nacházíme. Děje se to právě proto, abychom si vše výše uvedené konečně uvědomili. A přesunuli se z ROLÍ OBĚTI do rolí VĚDOMÝCH TVŮRCŮ mnohem harmoničtější a lásky-plnější reality, než jsme na této planetě až doposud vytvářeli.

Vůbec přitom není potřeba řešit PROČ?, JAK? nebo KDO?. Nic z toho není až tak podstatné a pouze nás odvádí od toho základního: PŘIJMOUT ZODPOVĚDNOST, PŘESTAT REAGOVAT a ZAČÍT TVOŘIT. Každý sám za sebe ve své vlastní životní realitě. A tím se začít osvobozovat. Protože nikdo jiný to za nás neudělá.

A protože já už jsem tímto osvobozovacím procesem stejně jako řada jiných lidí kus cesty ušla, můžu nyní nabídnout svou zkušenost všem, kdo už ve svém životě také dorazili na tu rozhodující křižovatku: OBĚŤ versus TVŮRCE. A to skrze svůj e-book MANUÁL SEBE-LÉČENÍ aneb EMOCE JAKO KLÍČ K UZDRAVENÍ. Jeho účelem je sloužit jako pomyslný maják, který pomůže nasvítit individuální cestu a přitom udržet správný směr každému, kdo se rozhodne jej využít. Neboť věřím, že dnes již není potřeba a ani to není v nejvyšším zájmu, abychom na naší cestě k osvobození se a uzdravení všeho NE-MOCNÉHO bloudili tolik jako dříve.

Manuál je pojat jako jednoduchý, ale komplexní průvodce světem DUCHA (neboli ENERGIE) a HMOTY, respektive jejich vzájemným propojením na všech rovinách života. Dává jasný pohled do příčin a následků toho, co se odehrává v našem fyzickém světě, a zároveň obsahuje zcela praktické informace, jak tyto skryté mechanismy života ovlivňují naši každodenní realitu a jak s nimi můžeme SPOLU-PRACOVAT a využít je pro dobro svoje vlastní a i všech ostatních. Klíčovým spojovatelem mezi oběma světy jsou přitom naše EMOCE, které jsou dostatečně uchopitelné i pro ty, kterým svět DUCHA (neboli ENERGIE) připadá příliš málo ROZUMný.

A to ještě není všechno. Ve správný čas mi totiž Vesmír přivedl do života mou „sestru duše“ Zuzku Čurdovou, která v rámci svého Open Mind Project také naplňuje svou vizi pomáhat všem, kdo už jsou připraveni otevřít se nové kvalitě života. Pro začátek skrze poznání, jak významnou  roli hrají v našem životě právě EMOCE a jak důležité zprávy nám přináší o tom, čím si nevědomě tvoříme svůj vlastní osud.  Tyto informace jsou krásně obsaženy v dokumentu EMOTION 2.0, jehož autorských práv je Zuzka majitelkou a jehož zhlédnutí může být přesně tím okamžikem, který Tě donutí udělat ten rozhodný krok směrem k životu, který si v hloubi duše přeješ žít.

A protože ve dvou se to lépe táhne a naše příběhy, vnímání i vize jsou si velmi podobné, spojily jsme se Zuzkou svoje síly a nabízíme Ti MANUÁL SEBE-LÉČENÍ i dokument EMOTION 2.0 na jednom místě a jako balíček navíc za zvýhodněnou cenu.

Více o MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ se dozvíš zde: /https://www.lecenizivota.cz/moudrost-srdce/

Více o projektu OPEN MIND PROJECT a dokumentu EMOTION 2.0 se dozvíš zde: https://www.omproject.cz/

Zakoupit můžeš obojí zde: https://hub.siesta.cloud/services/286

A pokud Tě naše vize, vnímání života a nadšení pro svobodný, vědomý a zdravý způsob života osloví, už brzy Ti nabídneme další výsledky naší SPOLU-TVORBY.

S lásky-plným pozdravem,

Hanka 🌹❤️🌹

www.lecenizivota.cz