Rok 2019 je rokem návratu ženské energie do života každého z nás i celé naší planety.  Po dlouhém období patriarchátu, na jehož konci jsme i my ženy nevědomě absorbovaly převládající mužské způsoby bytí, přichází čas, kdy každý z nás a všichni dohromady budeme okolnostmi našeho života směrováni opustit staré způsoby myšlení a chování založené na logice, argumentech, racionalitě, plánování, strategii, kontrole, rozhodování, intelektu a soutěživosti. A jsme to právě my ženy, které ze své podstaty a přirozenosti budeme těmto vesmírným „tlakům“ čelit nejvíce a nejdříve.

Ženská energie v tom nejobecnějším slova smyslu je charakterizována slovem „být“ a tvoří protiváhu mužského „konat“.  Zahrnuje emoce a city, intuici, plynutí, cyklické procesy, přijímání, důvěru, vztahy, ztišení a mimosmyslové vnímání. Tedy aspekty lidského života, které v našem „vyspělém“ světě už dávno ztratily význam a do značné míry se staly předmětem despektu a pohrdání. Jako kdysi my ženy samotné.  Není divu, že po staletích tohoto všudypřítomného postoje jsme ho i my samy přijaly za svůj a nevědomě tak popřely svoji vlastní přirozenost a samy sebe.

Ale nic netrvá věčně, a jakmile jakákoliv nerovnováha na této planetě překročí kritickou hranici, spustí se neviditelné samoregulační procesy, jejichž cílem je znovunastolení rovnováhy. A přesně toho jsme právě teď svědky ve vztahu mužského a ženského principu a jejich vlivu na všechny úrovně našeho bytí.

Co konkrétně to znamená pro každou z nás? Čím více jsme se odchýlily od přirozených aspektů ženské energie zmíněných výše, tím větším výzvám budeme ve svém každodenním životě čelit. Do té doby než pochopíme a přenastavíme si daný postoj nebo vzorec chování do podoby odpovídající přirozenému ženskému nastavení. Jsme příliš tvrdé a rozumné? Budeme čelit situacím, které nás donutí projevit emoce a ukázat svoji zranitelnost. Potřebujeme mít v životě nad vším kontrolu? Naše jistoty se nám sesypou jako domeček z karet. Nedokážeme pořádně odpočívat? Zastaví nás nemoc nebo jiné okolnosti. Přebíráme mužské práce a odpovědnosti? Budeme zažívat čím dál extrémnější projevy této výměny rolí. Anebo zůstaneme samy – protože náš muž nás podvědomě přestane vnímat jako ženu a najde si jinou.

Toto vše je samozřejmě součástí našeho života už dnes a vždycky bylo, ale návrat energie božského ženství tyto procesy velmi zintenzivní a dotkne se dříve nebo později života každé z nás. A prostřednictvím nás pak našich mužů, aby nás ve výsledku a navzdory ne úplně příjemným prostředkům dovedla k mnohem harmoničtějšímu prožívání našich vzájemných vztahů a zjemnila celkový způsob života na této planetě.

Chceš pomoct otevřít oči a rozpoznat, kde nežiješ svoji ženskou přirozenost a vytváříš si tak nepříjemné až bolestné situace ve svém životě? Chceš pochopit aktuální proudy energií a naučit se plout na jejich vlnách v lehkosti místo proti nim? Na mých stránkách www.lecenizivota.cz najdeš možnosti skupinové nebo individuální podpory, která Ti pomůže pochopit příběh Tvé duše a uzdravit Tvoje ženství.

Více a konkrétněji o návratu ženství ve vztahu k některým našim životním rolím – ŽENA –MATKA, ŽENA – MANAŽERKA , ŽENA- MILENKA – již brzy na mé facebookové stránce!