🧝‍♀️Hony na čarodějnice
💰Pogromy na Židy
🕊Pronásledování anti-komunistů

Tolikrát už jsme to v historii zažili. To, že vládnoucí režim označil nějakou skupinu obyvatel za krajně nebezpečnou, a strachem zmanipulovaná část zbylého obyvatelstva uvěřila a začala obviňovat, udávat, nenávidět a lynčovat všechny, na které systém ukázal prstem:

❗️JSTE VINNI!!!❗️

Čím byli tito lidé vinni?

Tzv. “čarodějnice” svým spojením s přírodou a s podstatou života, svými schopnostmi uzdravovat a svou přirozenou sexualitou. Byly to léčitelky, porodní báby, babky kořenářky a často moudré a krásné ženy, které jen odmítly být nějakému představiteli tehdejší světské nebo církevní moci “po vůli”.🧝‍♀️

Židé pouhou svou příslušností k národu, který vůdce režimu nenáviděl a který disponoval velkým bohatstvím.💰

Anti-komunisté svou přirozenou touhou po svobodě, které se odmítali vzdát. 🕊

A nyní to tady máme znovu.

Lidé, kteří se odmítají podvolit systému a jsou odolní vůči všudypřítomné manipulaci strachem, jsou opět těmi, na které je denně ukazováno prstem:

❗️JSTE VINNI!!!❗️

Čím jsou tito lidé vinni dnes?

Tím, že nepovažují výrobky farmaceutického průmyslu, jehož přirozenou motivací je tvorba zisku, nikoliv lidské zdraví (viz základy ekonomie) za něco, co je zachrání před jakoukoliv nemocí. 🌱

Tím, že se odmítají nesmyslně dusit, protože vědí, že dech je základ života. 🌬

Tím, že si chtějí sami rozhodnout o tom, co je a není pro jejich vlastní tělo dobré. 🔱

Tím, že přijímají zodpovědnost za svůj život i svoje zdraví a zároveň jsou si vědomi toho, že nejsou a nikdy nemohou být zodpovědni za život nebo zdraví kohokoliv jiného, s výjimkou svých malých dětí. Byť se nám to už rok a půl neúnavně snaží systém namluvit. 🦉

Ano, i lidé jdoucí aktuálně proti systému jsou různí. A se způsoby a projevy jejich vlastní pravdy zdaleka ne vždy souzním. Ale když vezmu lidi ve svém životě, kteří jsou do značné míry obrazem mě samotné, jedno máme společné:

VĚŘÍME V PŘESAH LIDSKÉHO ŽIVOTA. 🌈

Ať už to nazýváme jakkoliv, všichni z nás ví nebo přinejmenším věří, že lidský život se neodehrává pouze v rámci hranic vymezených našimi fyzickými smysly a naší myslí. Že člověk je součástí přírody, z ní vzešel a v ní dostal k dispozici vše, co potřebuje ke svému životu a ke svému zdraví. Ve své podstatě zdarma. Ale to je velmi nebezpečná informace z pohledu všech, jejichž hlavním životním cílem je vydělat. Na všem. Včetně lidského zdraví. Stačí si připomenout do očí bijící zákaz uvádět léčivé účinky bylin na bylinných přípravcích vyráběných mimo standardní produkci farmaceutického průmyslu. Těch samých bylin, které farmaceutičtí výrobci sami ve svých přípravcích hojně využívají.

Ještě i jiný typ člověka s podobným postojem ve svém životě mám – člověka silně spojeného s přírodou a používajícího jednoduchý selský rozum, kterému ta oficiální pravda prostě nějak nedává smysl.

A tak ti všichni, kteří uvěřili, že zárukou zdraví a vrcholem jejich altruismu a vlastenectví je selfie fotka před těmi nově otevíranými centry “naděje”, by si měli být vědomi toho, že ani jezuité, ani fašisté ani komunisté by nikdy nemohli napáchat takové zlo, kdyby se k nim nepřidaly davy lidí, jejichž vlastní strach a vlastní nenávist tyto okolnosti jen pomohly vytáhnout “na světlo Boží”. Píšu to proto, že pranýřování a obviňování všech, kdo jdou proti vnucenému proudu, už začíná nebezpečně připomínat zmiňovaný “hon na čarodějnice”. A to viditelné “nahoře” (skrze média) je jako vždy jen pouhým obrazem toho, co se ve velkém děje “dole”.

Vůbec nepochybuji, že historie nám pravdu opět ukáže. A věřím, že tentokrát rychleji než kdykoliv předtím. Ale stejně si s každým dalším nesmyslným nařízením a naprosto nepodloženým obviněním zastánce jiné než oficiální pravdy kladu tu samou otázku:

KDY UŽ SE POUČÍŠ, ČLOVĚČE⁉️⚡️🌊🌪🔥

Hanka 🌹❤️🌹
www.lecenizivota.cz