„Žijeme ve výjimečné době. Mění se energie celé naší planety a staré způsoby bytí přestávají fungovat. Stále více a více z nás se ve svých životech dostává do SLEPÉ ULICE a čelí problémům, které nelze vyřešit z pozice naší racionální mysli…“

To jsou úvodní věty z mých webových stránek www.lecenizivota.cz. Napsala jsem je více než před rokem. Tehdy ještě neměly tak silný obraz v naší fyzické realitě, ale dnes už ho vidíme zcela jasně.

Na určité úrovni vědomí je už od roku 2012 předpokládána a očekávána velká transformace lidstva, na jejímž prahu právě nyní stojíme. Také bylo známo, že její hlavní fázi spustí velmi silná astrologická konstelace v podobě konjunkce Saturna a Pluta v lednu 2020 a že její podstatou bude „dematerializace“ lidské společnosti a návrat k původnímu smyslu lidského bytí. Jediné, co nebylo úplně zřejmé (nebo aspoň ne na mé úrovni vědomí), byl způsob, jakým se tato transformace spustí. Nyní už tu odpověď máme: koronavirus.

Kdo je pravidelným čtenářem mých článků a příspěvků, určitě si všiml jednoho tvrzení, které se v nich často opakuje: vše na světě má svoji příčinu, nic se nestane ani nevznikne jen tak z ničeho nic. Má to relativně jednoduché, fyzikální vysvětlení: v našem Vesmíru neexistuje nic jiného než energie, a všechny formy, které existují, jsou jen výsledkem působení této energie. A tento univerzální princip platí i pro lidské nemoci.

Zjednodušeně řečeno, každá nemoc je důsledkem dlouhodobého působení nějakých negativních emocí. Protože lidské emoce jsou také energie, a to velmi silná. Z toho vyplývá, že i aktuální epidemie koronaviru je důsledkem negativních emocí dlouhodobě uložených a působících v kolektivním vědomí lidstva.

Každá nemoc je zároveň ale i znamením, že nadešel čas uzdravení. Pokud ovšem tento vzkaz pochopíme a místo pouhého boje s nemocí (který z dlouhodobého hlediska nemůžeme vyhrát) se soustředíme na uzdravení její příčiny.

A čeho se to uzdravení v případě koronaviru z mého pohledu týká?

1) POTLAČENÝCH TRAUMAT, která jsou důsledkem historického vývoje lidstva i našeho osobního vývoje. Čím více si jich v sobě (většinou nevědomě) neseme, tím je na fyzické úrovni slabší naše přirozená imunita (a proto již nějakou nemoc máme), a tím více jsme aktuální epidemií ohrožení.

2) STRACHU. Ten je opět důsledkem historického vývoje a potlačených traumat a jeho míra, kterou v souvislosti s epidemií koronaviru pociťujeme, odhaluje právě míru naší traumatické zátěže. Strach vzniká z pocitu, že nemáme věci pod kontrolou. A mít věci pod kontrolou je potřebou rozumu, který „neví“ a funguje pouze na základě zkušenosti. Smyslem je otevřít se moudrosti srdce, které je spojnicí k naší pravé podstatě a na rozdíl od našeho mozku „ví“ a nepodléhá tudíž energii strachu (tím nemyslím přirozený instinkt v případě akutního ohrožení). Důležitý bod léčení každého traumatu: dnes již máme moc a schopnost věci ovlivnit a změnit!

3) LIDSKÉ ODDĚLENOSTI, respektive hluboce zakořeněného přesvědčení, že jsme jeden druhému nepřítelem. Stačí si přečíst jakoukoliv diskusi na internetu nebo Facebooku a je zcela jasné, jak moc přítomné je toto přesvědčení ve většině z nás. Je to opět důsledek našeho historického vývoje, který je plný boje o moc a o přežití, ale tato zkušenost již došla svého naplnění a je na každém z nás, aby si zvědomil, do jaké míry je stále jeho součástí. Stačí opět pozorovat svoje reakce ve vztahu k lidem, kteří jsou koronavirem nakaženi anebo jsou potenciálními přenašeči. Pokud se v nás aktivuje tak velký strach z ohrožení, že daného člověka okamžitě začneme vnímat jako nepřítele, pak i toto téma je pro nás aktuální.

4) ZÁVISLOSTI NA HMOTĚ A MATERIÁLNÍHO ZPŮSOBU ŽIVOTA. Už teď je zřejmé, že epidemie koronaviru bude mít nemalé ekonomické následky a dopadne na ekonomiku celého světa. Jak jsem už zmínila, je to očekávanou součástí vývojového posunu lidstva. Má nám přinést pochopení, že hmota je pouze jedním z projevů lidského života, nikoliv jeho smyslem. Čím dříve si toto uvědomíme v kontextu vlastního života a začneme to přenášet do naší každodennosti prostřednictvím změny postojů a chování, tím lépe se vyrovnáme s důsledky aktuálního transformačního procesu.

Tím vším samozřejmě nechci říct, že máme ignorovat základní hygienická doporučení, nebýt opatrný anebo koronavirus podceňovat, pokud už jím náhodou onemocníme. A už vůbec nechci nikoho strašit. Protože život mě už nesčetněkrát přesvědčil, že všechno zlé je vždycky pro něco dobré. Záleží na postoji každého z nás, jak moc jeho realitu koronavirus a jeho následky zasáhnou.

Na kolektivní úrovni – pokud se soustředíme pouze na důsledky rozšiřující se nákazy místo příčiny, čekají nás další výzvy, a nejspíš ještě zásadnější. Protože tak fungují vesmírné zákony – když nepochopíme jednu lekci a nevyzvedneme si z ní zkušenost, kterou nám přináší, začne na nás vyvíjet vždycky o kousek větší tlak. A není to boží trest, jak se včera začalo ozývat od našich polských sousedů. Protože trestající Bůh je čistě lidským výmyslem. Ve skutečnosti jde o zcela neutrální Zákon příčiny a následku v kombinaci se Zákonem rovnováhy a přirozenou evolucí člověka a lidstva jako takového.

SMYSLEM KAŽDÉ NEMOCI JE UZDRAVENÍ, ALE ZDALEKA NEJEN NA FYZICKÉ ÚROVNI, NÝBRŽ NA MNOHEM HLUBŠÍ. TO JE TEN VZKAZ, KTERÝ NÁM KORONAVIRUS PŘINÁŠÍ. A ANO, LÉČENÍ JE MÁLOKDY PŘÍJEMNÝM PROCESEM A TO JE POTŘEBA S POKOROU PŘIJMOUT. ALE UZDRAVENÍ, KTERÉ NÁM VESMÍR SKRZE TUTO ZKUŠENOST NABÍZÍ, ZA TO ROZHODNĚ STOJÍ. STAČÍ POCHOPIT, ŽE LÁSKA, VDĚČNOST, SOUCIT, RADOST, HARMONIE A VÍRA JSOU PODSTATNĚ SILNĚJŠÍMI ENERGIEMI NEŽ TY, KTERÉ STOJÍ ZA VZNIKEM KORONAVIRU.

A na závěr pár praktických tipů, které ke mně dnes ráno zprostředkovaně „připluly“ až z čínských zdrojů: koronavirus údajně není odolný vůči teplotám nad 25-27 stupňů Celsia. Jako prevenci tudíž tento zdroj doporučuje pít horkou vodu a celkově ve svém těle podporovat horkou energii. Konkrétně cvičením a z potravin zázvorem, česnekem a chilli papričkami. Jíst méně sladkých, kyselých a hořkých potravin a nepít příliš ledové vody. Zastavit epidemii koronaviru nám prý pomůže ten největší léčitel na světě – Slunce!

Mezitím už se sice objevily zprávy, že podobné informace jsou nesmyslné, ale úroveň vědomí zdroje, ze kterého mi daná informace přišla, je pro mě natolik důvěryhodná, že přesto sdílím a nechávám na každém, ať si zvolí, co s ním rezonuje a co ne. Svobodná volba je základním právem každé lidské bytosti!

NĚKDY SE MUSÍ VĚCI ZHORŠIT, ABY SE MOHLY ZLEPŠIT. 🧘‍♀️❤️🌈

Hanka
www.lecenizivota.cz