Žena ze své podstaty POTŘEBUJE TVOŘIT. A potřebuje na to SÍLU a ŽIVOTNÍ ENERGII.

Já dlouho nebyla schopná tvořit téměř nic. Kromě pečení, které mi pomáhalo udržet se nohama na Zemi, když moje hlava lítala v oblacích a moje tělo by tam nejradši ulítlo za ní.

Moje kreativita byla pohřbená pod oceánem bolesti, který jsem si v sobě nesla. Všechnu svou životní energii jsem spotřebovávala na to, abych se v tom oceánu neutopila.

Moje osobní síla neexistovala. Té původní ženské jsem se vzdala dávno před svým narozením do tohoto života, když jsem uvěřila, že moje síla někomu velmi ublížila. Že jsem vinna.

Od té nezdravě mužské, založené na přehnaném výkonu, pocitu moci a potřebě kontroly, jsem se postupně odpojila, jak jsem uzdravovala svá emoční zranění z minulosti. Na tu zdravou mužskou jsem ale ještě napojená nebyla.

Tolikrát jsem za ty roky měla pocit, že už se konečně vynořuji z těch temných hlubin a místo chladných vod cítím na své kůži hřejivost dopadajících slunečních paprsků. Abych byla pokaždé znovu stažena nějakým spodním proudem zpátky dolů pod vodní hladinu. A znovu byla nucena se odevzdat proudu života a důvěřovat jemu i sobě, že zase zvládnu vyplavat. Dřív, než mi pod tou hladinou dojde dech.

Může to znít tak vzdáleně „skutečnému“ životu. Jenže ta hladina, na které si plujeme v naší každodennosti, je ve skutečnosti jen svrchní vrstvou toho obrovského oceánu života. A to nejdůležitější – svět naší duše – se odehrává právě pod ní.

Teprve když se podíváme pod tu hladinu, uvidíme ty minulé příběhy, které tvoří náš současný život. Jejich kořeny vedou vždy do našeho dětství, ale často ještě mnohem, mnohem hlouběji. Protože cesta naší duše zdaleka nezačíná ani nekončí tímto životem.

Dneska už vím. Vím, že moje duše je spjata s moudrostí oceánu, hravostí delfínů a léčivou silou velryb. S krásou mořských panen a silou andělských tónů. A taky už vím, proč jsem se narodila právě do této země – tak nádherné, ale tak vzdálené mořským břehům. Abych to všechno vnesla do tíhy života, která zde byla námi a našimi předky vytvořena.

Abych pomohla proměnit tvrdost na citlivost, bolest na radost, strach na důvěru, odpor na přijetí, vážnost na hravost, tíhu na lehkost. Tím, že jsem se sama stala tou tvrdostí, bolestí, strachem, odporem, vážností a tíhou. A den za dnem, týden za týdnem, měsíc za měsícem a rok za rokem jsem to všechno promývala oceánem svých slz. A skrze sebe odpouštěla každému člověku, který svým odpojením od Boha v sobě k tomu utrpení přispěl. A znovu se každou svou buňkou stávala citlivostí, radostí, důvěrou, přijetím, hravostí a lehkostí.

Tak trochu jsem při tom všem umírala zaživa. Jako umírají velryby, které kolo osudu vyvrhne na mořský břeh. Jen díky své neochvějné důvěře ve vyšší smysl toho všeho, co jsem prožívala, a podpoře shora i té pozemské, jsem tuhle fázi svého života přežila.

Ale nelituju. Nezlobím se, že posledních 18 let mého života vypadalo úplně jinak, než jsem si kdysi představovala. Dneska už jsem jen vděčná, že ty vnější události, které ve mně spouštěly všechny ty hluboké emoční procesy, byly ve své podstatě velmi jemné oproti těm, které byly jejich skutečným zdrojem. A hlavně jsem vděčná za tu obrovskou proměnu, kterou v sobě dneska cítím a prožívám. Za soucit, nadhled a pochopení, které mi to všechno dalo.

Protože kde druzí vidí hněv, já dnes vnímám bolest. Kde druzí vidí zlo, já cítím strach. Kde druzí odsuzují, já soucítím. Kde druzí hodnotí, já zůstávám nestranným pozorovatelem.

Jen to je podle mě cesta k tomu, aby se náš život i celý svět uzdravil a posunul.

Dokud nejsme ochotni se podívat, jaké příběhy se skrývají pod tou hladinou života svého i druhých, ty staré příběhy náš život ovládají. A promlouvají k nám skrze naše vztahy, naše finance, naše zdraví. A pak naše děti, jejich vztahy, jejich finance a jejich zdraví.

Mně se uzdravením těch mých příběhů začala postupně vracet síla i energie. A tím i tvořivost. A začínají se mi odkrývat další a další způsoby, jakým se ta tvořivost ve mně chce vyjadřovat.

Tolik nás žen právě tohle dneska řeší. Tolik nás touží dělat něco úplně jiného než děláme. Jenže buď vůbec netušíme co, anebo se bojíme, že by nás to neuživilo. Jediná cesta ven z toho je právě cesta dovnitř. Do hlubin sebe sama. Do těch starých příběhů, které nám vzaly naši sílu a stále odčerpávají naši energii.

Když se po ní s odvahou vydáme, dovedou nás k tomu, po čem toužíme.

A dobrá zpráva na konec – ty aktuální energie nás v tomto velmi podporují, takže ty ponory do hlubin minulosti se stávají jemnější a laskavější. A vynoření je rychlejší.

Kdo by chtěl v těchto procesech podpořit, toho srdečně zvu na PRAVIDELNÉ PŮLMĚSÍČNÍ KRUHY, které vykrystalizovaly z mého posledního setkání. Dostala jsem jasný impuls jeho obsah rozdělit a využít SÍLY MĚSÍČNÍHO CYKLU k realizaci obou procesů – ODPUŠTĚNÍ A NALADĚNÍ.

A tak prozatím jen krátce, ale přesto srdečně zvu na setkání:

🌑 SÍLA NOVOVULUNÍ – NALADĚNÍ S MODRÝM LOTUSEM – PONDĚLÍ 11.3.2024 – 17:30-20:00 hod v krásném prostoru v Praze 8-Libni – 888 Kč.

Pokud toužíš po čemkoliv, co ve svém životě stále nebo aktuálně nemáš, přijď se naladit na přitažlivou SÍLU JEMNOSTI ženské energie skrze energii Modrého Lotusu. Ten nás podpoří v napojení se na sebe sama, naši smyslovost a magnetičnost. Na hojnost čehokoliv, co si přejeme prožívat, se naladíme i skrze další vůně, chutě a vjemy. Řekneme si, jak je to s tou manifestací a proč někomu funguje a někomu (zdánlivě) ne. Nastavíme si svůj záměr a podpoříme ho krátkým rituálem. Jako dárek ode mě každá účastnice obdrží jeden květ Modrého Lotusu pro svůj vlastní domácí rituál a meditaci na podporu manifestace.

🌕 SÍLA ÚPLŃKU – ODPUŠTĚNÍ SOBĚ I DRUHÝM – PONDĚLÍ 25.3.2024 – 17:30-20:00 hod v krásném prostoru v Praze 8-Libni – 700 Kč.

Pokud Tě cokoliv trápí, a opravdu cokoliv, ať už dlouhodobě nebo aktuálně, a jsi ochotná pustit se příběhu, který Ti danou situaci vytvořil, přijď ho propustit ze svého života za podpory mé, měsíční i skupinové energie. V laskavosti a soucitu. Jako dárek ode mne každá účastnice obdrží návod na Rituál Odpuštění.

Obě setkání plánuji dělat pravidelně a pro posílení obou procesů doporučuji účastnit se jich obou a zároveň opakovaně – protože ODPUŠTĚNÍ a MANIFESTACE jsou procesy, které jsou postupné a jdou ruku v ruce.

To důležité – při obou setkáních půjdeme do PROŽITKU, protože v tom se odehrávají skutečné změny.

Setkání se uskuteční při minimálním počtu 4 přihlášených.

A já se moc těším na všechna společná pouštění a ladění!

Hanka