Když venku tma padá,
Srdce Tvé strádá.
Dovnitř se obrať,
Duši mír navrať.
Dost už jsi tápal,
Svíčku si zapal.
V nejisté době,
Klíč hledej v sobě…❤️