Výše uvedené slova jsem před časem napsala na svoji fcb stránku. A dnes je má mysl znovu vyplavila do mého vědomí a mně okamžitě došla jejich aktuálnost. A proto i já se připojuji se svým poselstvím k situaci, kterou aktuálně všichni procházíme:

NEJVĚTŠÍ VÝZVY NAŠEHO ŽIVOTA JSOU ZÁROVEŇ NAŠIMI NEJVĚTŠÍMI DARY. SMYSLEM ŽIVOTA JE PŘEMĚNIT NAŠE VÝZVY V NAŠE DARY.

Není to žádný citát anebo převzatá moudrost. Je to poznání pramenící z mé vlastní životní zkušenosti. Z cesty, kterou jsem ušla za posledních třináct let svého života. A která mě naučila, že v každé „nepříznivé“ okolnosti našeho života je úplně nejdůležitější to, jak k ní my sami přistoupíme. A proto sdílím pár základních tipů na to, jak současnou situací projít způsobem, který nám pomůže odhalit dary, jež nám bezpochyby přináší:

1) VŠE JE V POŘÁDKU ANEB PŘIJETÍ

Po třinácti letech své vědomé cesty životem jsem pochopila, že právě tento postoj je základem uzdravení všeho, co je v nás a v našich životech „nemocné“ anebo nechtěné. Toto poznání je sice nepřenositelnou zkušeností, nicméně pro začátek stačí přijmout, že vše se vždy děje pro dobro naší duše. Což samozřejmě velmi často neodpovídá tomu, co jako „dobro“ vnímá naše lidské já, nicméně pokud aspoň zkusíme tomuto tvrzení uvěřit, zmírníme tím odpor, který vysíláme směrem k aktuálně prožívané zkušenosti. A tím zároveň zmírníme protitlak, který je přirozeným důsledkem odporu. Takže ano, to, co se děje, je v souladu s plánem našich duší, přestože to většina lidí vnímá negativně a má to na nás aktuálně velmi omezující vliv.

2) VŠECHNO ZLÉ JE PRO NĚCO DOBRÉ ANEB CO „MŮŽU“ MÍSTO CO „NESMÍM“

Pravdivost uvedeného přísloví jsem si ve svém životě ověřila už nesčetněkrát. Klíč k němu je ovšem skrytý opět v našem úhlu pohledu. Pokud se zaměřím na negativní aspekty čehokoliv, pak se ty pozitivní většinou neprojeví. Přeloženo do aktuální situace – pokud se zaměřujeme na to, co aktuálně nemůžeme anebo z čeho máme strach, pak sami sobě bráníme objevit dary, které nám daná situace přináší. Život nám totiž vždy ukazuje tu správnou cestu, i když někdy je to úplně jiný směr, než kterým jsme plánovali jít. A poselství „shora“ je v tomto případě zcela jasné: zastavit se a přemýšlet. O sobě, o svém životě, o životě celkově. O tom, jestli nám náš dosavadní život ve světle aktuální situace dává smysl. Zbytek je samozřejmě individuální – konkrétní způsob trávení tohoto „darovaného“ času záleží na tom, v jakých okolnostech života se každý z nás nachází. Obecně z mé zkušenosti ale platí, že co teď MŮŽEME dělat, je přesně to, co teď dělat MÁME. Jen pozor na hry našeho ega  – často to bývá přesně to, do čeho se nám v rámci stávajících možností chce úplně nejméně.  Pro jednoduchou ilustraci – smyslem všech aktuálních omezení je ZASTAVIT SE A PŘESTAT KONAT. Pokud tedy veškerý volný čas vyplňujeme AKTIVITAMI, ať už jakýmikoliv, zpomalujeme sami sebe na své cestě touto zkušeností.

3) SÍLA NAŠEHO DECHU

Přestože si to většinou vůbec neuvědomujeme, máme skrze svou čirou existenci k dispozici spoustu darů, jejichž vědomé používání je základem veškerého našeho uzdravení. Jedním z těch nejmocnějších nástrojů je náš dech. V běžném životě mu většina z nás nevěnuje žádnou pozornost. Důsledkem toho je, že dýcháme velmi mělce a krátce a ochuzujeme se tím o velké množství oživující energie, jejíž je dech nositelem.   Pro aktuální situaci je minimálně dobré si uvědomit, že hluboký a pomalý dech má velmi pozitivní vliv na náš imunitní systém. Vysílá totiž do těla signál, že vše je v pořádku, což stimuluje tvorbu hormonů pozitivně ovlivňujících chod našeho těla. Je to opak stresující situace, kdy naopak krátký až zadržovaný dech spouští přirozený obranný mechanismus našeho těla včetně produkce odpovídajících stresových hormonů. Klidný a vědomý dech je také velmi účinným nástrojem zvládání strachu, obzvlášť pokud ho cíleně vedeme do oblasti našeho těla, v níž strach v dané chvíli pociťujeme.  Takže zastavit se a zhluboka dýchat je podle mě dalším významným vzkazem, který nám všem Vesmír nyní posílá.

4) KOUZLO LASKAVOSTI

I když je to v náročných situacích těžší než v těch „normálních“, právě teď je velmi důležité, abychom se snažili být co nejvíce laskaví. Sami k sobě i k těm druhým. Protože i to nás má podle mě daná situace naučit. Laskavost je projev lásky a ta je silou, která dokáže zázraky. A nemusí jít o žádné dramatické činy. Stačí úsměv, objetí, „Promiň“, „Děkuji“. Tam, kde by nás to třeba dřív vůbec nenapadlo.

Ať už si to uvědomujeme nebo ne, v každém okamžiku našeho života si tvoříme svoji budoucnost. Svým myšlením a svým konáním, svým vědomím i svým podvědomím.  Spoustu z toho nejde změnit ze dne na den, ale přesto prosím nezapomínejme, že my jsme tím, kdo to všechno řídí. A kdo se v každém okamžiku rozhoduje, kam sílu svých slov, myšlenek i činů nasměruje.  A dnes víc než kdykoliv předtím v historii lidské existence záleží na úplně každém z nás, jaká budoucnost z naší aktuální přítomnosti vzejde.

VŠE JE V POŘÁDKU, ZASTAVME SE A DÝCHEJME. A důvěřujme proudu Života…

Hanka

www.lecenizivota.cz