Za mě úplně jednoduše – návrat k přirozenosti. Trochu obšírněji je to očistný proces, během kterého se zbavujeme nánosů všeho škodlivého, co jsme na sebe během našich pozemských životů nabalili a co nám brání vnímat a žít naši pravou podstatu. Těmito nánosy jsou zejména nezdravé vzorce chování, dávná zranění, strachy a obavy, pocity viny a negativní důsledky našich vlastních činů. A proč je potřeba se tím vším zabývat a snažit se od toho očistit? Protože tohle všechno ovlivňuje realitu našeho současného života do míry, kterou si většina z nás pořád ještě vůbec nedokáže připustit. Nemoci, nefunkční vztahy, finanční problémy a další složité životní situace mívají často svoji příčinu právě v těch vrstvách našeho bytí, o kterých nemáme většinou ani ponětí.

OD TÍHY K LEHKOSTI

Přiznávám, není to úplně příjemný proces. Jakmile se rozhodnete osvobodit svoji duši od všech těch bolestí minulosti, je to jako když otevřete Pandořinu skříňku: celý její obsah se na vás vysype. Naštěstí ne najednou, ale postupně. A vy si to všechno pak musíte uzdravit tím, že si to znovu odžijete. Sice ne v té úplně samé intenzitě, ale i tak to hodně bolí. A je to někdy opravdu dlouhá cesta. Ale v každém okamžiku toho všeho jasně víte, že na konci toho temného tunelu uvidíte světlo a že to světlo pak zaplaví váš život nekonečnou lehkostí a radostí.

PROČ ZROVNA JÁ?

Pokud žijete bezstarostný život a nemáte potřebu na něm cokoliv měnit, tak buď už máte svoji vlastní transformaci za sebou anebo patříte k tzv. mladým duším, které zažily jen málo pozemských životů a díky tomu nejsou minulostí až tolik zatíženy. Anebo si vaše duše zvolila pro tento život tak trochu oddechový program místo sbírání zkušeností a růstu. Pokud nepatříte ani k jedné z těchto kategorií a zažíváte ve svém životě okolnosti, které nejsou úplně šťastné, je samozřejmě na vás, co s tím uděláte.

KAŽDÝ SVÉHO ŠTĚSTÍ STRŮJCEM – PO VĚKY VĚKŮ

V případě, že už jste vyzkoušeli všechny možnosti a stále nedošlo k zásadní změně, nejspíš jste neodhalili skutečnou příčinu vašeho problému. V tomto bodě to buď můžete vzdát anebo si připustit jednu jednoduchou, ale významem obrovskou pravdu: příčina vždy leží v nás samotných. Nikdy ne v ostatních lidech nebo jiných okolnostech. Dokonce i geny jsou do značné míry jen oblíbenou výmluvou našeho ega – viz např. výzkumy Dr. Bruce Liptona.

JAKO LET BALÓNEM – ČÍM VÍC ZÁVAŽÍ SE ZBAVÍTE, TÍM VÝŠE POLETÍTE

Pokud jste ochotni připustit tuto jednoduchou pravdu, máte z 50ti procent vyhráno. Zbytek jsou tak trochu úklidové a detektivní práce: vyjdete ze stavu vaší reality a každý její nefunkční prvek rozmotáváte směrem do minulosti jako klubíčko příze. Klíčová slova a zároveň nápovědy jsou vaše  tělo, pocity, rodina, partneři, děti a souvislosti mezi tím vším. A pak uklízíte, čistíte a zbavujete se toho všeho, co k vám nepatří.  Respektive to většinou odplavujete nekonečnými proudy slz, což je ten nejlepší způsob, jakým se s těmi dávnými bolestmi můžete rozloučit.

TRANSFORMOVANÁ = PŘIROZENÁ, CYKLICKÁ, INTUITIVNÍ, HARMONICKÁ

U nás žen je podstatnou součástí tohoto procesu obnovení důvěry ve vlastní tělo a intuici. Abychom  obojí mohly začít vnímat, je v prvé řadě potřeba dovolit obojímu fungovat ve své přirozené cykličnosti pokud možno bez vnějších vlivů, zejména těch pocházejících z hormonální antikoncepce.  Pokud bez ní naše tělo není schopné správně a bez nepříjemných průvodních projevů fungovat, už v tom je skrytý jeden zásadní vzkaz, kterým je potřeba se začít zabývat.  A pokud se ve vás ozvou obavy z nejistoty, které byste byla bez tohoto výdobytku naší civilizace vystavena, pak je to přirozené, ale existují přece jiné metody. Sice trochu složitější a poskytující menší kontrolu – ale právě kontrola je jedním ze základních prvků mužské energie, který k naší ženské přirozenosti tak úplně nepatří. Jakkoliv je v tomto případě samozřejmě pochopitelná. Vzdání se kontroly znamená najít dostatečnou důvěru sama k sobě, ke svému partnerovi a především k životu samotnému. A to je právě zase podstatný aspekt ženské energie, o jejíž uzdravení a obnovu jde v procesu naší ženské transformace především.

NEKONEČNÁ MOUDROST STVOŘENÍ

Ze své vlastní zkušenost můžu říct, že jakkoliv to asi nezní jako procházka růžovou zahradou, transformace jako takové se rozhodně nemusíte bát. Ona totiž u nikoho nezačne do té doby, dokud nepřijde ten správný čas a vy se pro ni sami nerozhodnete – zcela svobodně a vědomě.  Ale je pravda, že síly tohoto Vesmíru jsou někdy velmi nesmlouvavé, a když ten správný čas nastane, jejich nátlakové prostředky bývají velmi intenzivní. Jde jim totiž o naše dobro mnohem víc, než my sami jsme z našeho omezeného lidského pohledu většinou schopni pochopit…