Moje velké téma posledních pár měsíců. Skrze andělské karty mi opakovaně chodil vzkaz „PŘIJMĚTE SVOU SÍLU“. Ale bohužel bez návodu JAK. 😯 A já měla pocit, že svoji vnitřní sílu vlivem okolností spíše ztrácím než že bych ji nacházela. Až jsem dospěla do bodu, kdy jsem dosáhla přesného opaku toho, o co jsem se snažila – prožila jsem si a přijala svou SLABOST. A teprve poté se mi začaly ukazovat skryté zdroje mé skutečné, přirozené síly. A protože tohle téma je jedním z těch aktuálně kolektivních, a to obzvlášť teď v období Lva, sdílím pár tipů pro všechny, kteří se také snaží vstoupit do své síly a vnést do svého života víc lásky, rovnováhy a sebe-naplnění.
⚜️Ten první už jsem zmínila – DOVOLTE SI PŘIZNAT, PROŽÍT A PŘIJMOUT SVOU SLABOST.
Protože všichni jsme lidé. A všichni jsme zranitelní. A naše tendence překrýt tuhle skutečnost nejrůznějšími maskami blokuje přirozené léčivé procesy a ubírá nám na síle. V praxi to znamená dovolit si smutek, slzy, pochybnosti a nesnažit se být silným za každou cenu.
⚜️POSTAVTE SVOU SÍLU NA ZDRAVÝCH ZÁKLADECH.
Konkrétně pro nás ženy – velká většina z nás nevědomě staví svou sílu na přirozeně mužských kvalitách. Výkonnosti, kontrole, moci, neustálé aktivitě, někdy útočnosti až agresivitě. Je to přirozeným důsledkem dlouhodobého potlačování ženské síly a jejího znehodnocování, které jsme nevědomě přijaly za své. Skutečné zdroje ženské síly jsou ale úplně jiné – laskavost, soucit, pasivita, plynutí, jemnost, přijetí, kreativita. Na ty se dokážeme napojit, jakmile si naplno zvědomíme, jakým způsobem uplatňujeme svoji osobní sílu v životě, a dovolíme si všechny ty staré, nefunkční základy nechat zcela rozpadnout. V praxi to samozřejmě nefunguje ze dne na den, ale pokud se vědomě rozhodneme začít vládnout srdcem místo silou, započneme tím hluboký léčivý proces, který náš život postupně zcela promění.
⚜️POZNEJTE A PŘIJMĚTE SE.
To je samozřejmě úplný základ osobní transformace každého člověka a samo o sobě téma na celý článek, ale pro účely tohohle příspěvku aspoň krátce. Poznání a přijetí našich silných, ale hlavně těch „slabších“ stránek naší osobnosti je základem SEBE-VĚDOMÍ A SEBE-LÁSKY. A ty jsou zase základním pilířem naší vnitřní síly. Každý odpor vůči nějaké části nás samotných ve formě otevřené či skryté SEBE-KRITIKY nám naopak sílu ubírá.
⚜️PŘEKRAČUJTE SVOU KOMFORTNÍ ZÓNU.
Naše strachy a naše hranice jsou omezení, která jsme si na své cestě vytvořily a která nám nyní brání žít naplněný a láskyplný život. Každým vědomým překročením těchto omezujících přesvědčení se nám vrátí kousek naší původní síly. Takže hurá do čehokoliv, čeho se bojíme, čemu se vyhýbáme, co je nám nepříjemné nebo co obvykle neděláme. Protože všechny ty strachy a omezující přesvědčení jsou důsledky nějakých minulých situací a okolností, ne realitou našeho přítomného života. Když se odhodláme jim vědomě čelit, prolomíme tím energetický blok a naše vnitřní síla zase o kousek vzroste. Do této kategorie patří i překonávání svého ega a učení se říkat „promiň“ a „omlouvám se“.
⚜️VNÁŠEJTE DO SVÉHO ŽIVOTA ROVNOVÁHU.
Opět úplný základ a velké téma v jednom, ale v tomto kontextu stručně a jednoduše – vědomě svůj život vyvažujte. Pokud je v našem životě něčeho příliš, ubírá nám to na rovnováze a v důsledku na naší síle. Jakkoliv pozitivní nebo Bohu-libé se nám to může zdát nebo jakkoliv nás to baví, platí staré známé „všeho moc škodí“. Jednoduchý příklad – pokud stále něco děláme, zastavme se, pokud jsme naopak příliš pasivní (ať už meditujeme nebo se díváme na televizi), začněme víc konat.
⚜️ŽIJTE V SOULADU S TÍM, ČEMU VĚŘÍTE A CO HLÁSÁTE.
Nyní aktuálnější než kdy dřív. Jakýkoliv krok směrem k životu, který chceme žít a který nás naplňuje, nám dodá obrovské množství energie a síly. A naopak. Jakýkoliv rozdíl mezi našimi sny a představami a naší realitou pro nás bude čím dál víc vyčerpávající. Autenticita našeho bytí nabývá na stále větším významu.
⚜️ZAČNĚTE ŘÍKAT JASNÉ „NE“.
Všemu, co cítíme, že v našem životě nefunguje nebo pro nás není to správné. A to hlavně tam, kde to tak cítíme naprosto jasně, ale nemáme zatím žádné „náhradní“ řešení. Protože každý krok směrem k důvěře v sebe sama a v život je opět velmi posilující.
⚜️UZEMNĚTE SE.
Země je nekonečným zdrojem síly a tím, že se s ní vědomě spojujeme, máme možnost z tohoto zdroje čerpat. Způsob záleží na každém z nás – může to být práce na zahrádce nebo jen pobyt v přírodě. Já jsem například v době svého největšího vyčerpání naboso prošla pár kilometrů moravských luk a sama jsem byla překvapená, jak plná síly a energie jsem se pak cítila.
⚜️SAMOTA.
Dovolte si být sami a naslouchat svému srdci a svému vnitřnímu hlasu. Jen ty nás totiž vedou tou správnou cestou a uslyšet je můžeme jen v tichu.
⚜️DISCIPLÍNA.
Jsou období, kdy je potřeba se zastavit a nechat věci volně plynout, ale pak přichází období, kdy je nutné konat. A v této fázi je nutné se naladit trochu víc na mužskou část naší energie a jít vědomě a disciplinovaně za svým cílem. V praxi to může mít podobu toho, že svůj záměr každý den podpoříte nějakým konkrétním krokem nebo že začnete vstávat o půl hodiny dříve a pravidelně meditovat nebo cvičit jogu. Pokud pár dní vydržíte, stane se daná praxe zvykem a zvýší se váš dobrý pocit ze sebe a tím i vaše síla.
⚜️OTUŽOVÁNÍ.
Skvělý způsob, jak posílit svoji vnitřní sílu na úrovni těla. Jeho účinky jsou neskutečně nabíjející a jsou skvělým odrazovým můstkem ke všem ostatním, vnitřně posilujícím krokům v našem životě.
A co nám naši sílu ještě ubírá?
❎Pokud zůstáváme v situacích, ve kterých se necítíme dobře a šťastně – ať už se jedná o práci, vztahy nebo cokoliv jiného.
❎Když potlačujeme svoje skutečné pocity a nevyjadřujeme svoji pravdu.
❎Konflikty a hádky.
❎Hněv a kritika.
❎Negativní lidé v našem okolí.
❎Snaha zavděčit se druhým.
Přeju všem úspěšnou cestu do síly svého jedinečného JÁ!🌞💃✨