Asi mě políbila básnická můza. ☺️
Dnes jedna speciálně pro ženy, z cyklu “Duše promlouvá…” 🧝‍♀️💔
💎💎💎
Ženo Ty krásná,
Tvá volba je jasná.
Láska a soucit,
Náruč a pocit.
V slzách se topíš,
Bolestí brodíš.
Útlak Tvůj dlouhý,
Následek pouhý.
Toho, cos chtěla,
Vůlí svou sela.
Zem bude Nebem,
Až nalezneš sebe.
Srdce Tvé čeká,
Lásky se leká.
Odpustit musíš,
Co v sobě dusíš.
Bolest a zradu,
Mužů svých vládu.
Lásku Tvou chtěli,
Strach z ní však měli.
Magie síla,
Hrozbou jim byla.
Prázdný Tvůj pohár,
Vzdálil jim Boha.
Života světlo,
Na Zemi zhaslo.
Co vášní plálo,
Hříchem se stalo.
Ze slzí řeka,
Teď na Tebe čeká.
Až do ní vstoupíš,
Lásku si zvolíš.
Balvanů viny,
Sprostíš své syny.
Otce i dědy,
Pak roztají ledy.
Srdce Tvých mužů,
Zbaví se nožů.
Po staletích boje,
Odveta Tvoje.
Trestalas chladem,
To bylo Tvým pádem.
Trpělas tiše,
Ve tmě své skrýše.
Slzy a svaly,
Tvou zbraní se staly.
Tělem svým platíš,
Muže jím svádíš.
Pro iluzi pouhou,
Umíráš touhou.
Zkušenost těžká,
Duše je křehká.
Není co soudit,
Lidské je bloudit.
Ženo Ty krásná,
Tvá láska je spásná.
Obejmi sebe,
A snes na Zem Nebe.
💎💎💎
Mužská duše třeba promluví příště. ☺️