Jak je zřejmé z těchto stránek, jdu životem už pěkných pár let cestou vědomé transformace sebe sama. Zpočátku spíše intuitivně, protože jsem neměla dostatek informací ani čas studovat knihy a obcházet semináře osobního rozvoje. Poslední roky už trochu intenzivněji, protože jsem pochopila podstatu tohoto procesu i řadu nástrah, které nás na této cestě potkávají. Což samozřejmě neznamená, že už mám vše vyřešeno. Příběh mé duše sahá tak hluboko a obsahuje tolik náročných kapitol, že časový horizont jeho přepsání jsem už dávno přestala řešit. A prostě se každý den snažím – s pokorou k plánu své Duše a soucitem ke svému lidskému Já.

Co mi obzvlášť pomohlo pochopit smysl toho, co se v mém životě odehrává, byly odpovědi na otázku: „KDO JSEM?“. Např. to, že jsem z numerologického pohledu dvojitá sedmička, mi pomohlo přijmout svoji dosavadní ne úplně hladkou cestu životem.  Sedmičky jsou totiž léčitelé, kteří skrze léčení svých vlastních zranění získávají zkušenosti, které pak předávají v koloběhu života dál. Toto vědomí mi pomáhalo udržovat mé směřování navzdory hlasu ega i okolí, které se mě snažily z něj často svést. Stejně tak mi pomohla i spousta dalších informací o sobě samé, které jsou vepsány v našem osobním scénáři života. A postupně jsem dospěla k tomu, že poznání toho, kým ve skutečnosti jsme, je základem toho, po čem všichni toužíme – našeho osobního štěstí. Protože jakmile pochopíme, kým v hloubi své duše jsme, pochopíme i cestu, kterou si naše duše zvolila. Jestli po ní začneme kráčet, záleží už samozřejmě na nás, ale pokud ano, odměnou se nám postupně stane pocit skutečného a trvalého štěstí.

POCIT, KTERÝ PRAMENÍ Z ČISTÉHO VĚDOMÍ JÁ JSEM A RADOSTNÉHO TVOŘENÍ ZE SVÉ PŘIROZENÉ  PODSTATY.

Moje praktická býčí povaha se celé ty roky snažila ten komplikovaný a značně obsáhlý transformační proces převést do nějaké srozumitelné a pro mysl uchopitelné formy. A když se mi to podařilo, sama jsem žasla nad tou jednoduchostí, která mi z toho nekonečného moře informací, zkušeností a prožitků vykrystalizovala.

O čem tedy osobní transformace ve skutečnosti je?

CÍLEM JE OBNOVENÍ ROVNOVÁHY – VĚDOMÉ BYTÍ VE STŘEDU DVOU POLARIT.

PODSTATOU JE AKTIVACE SVĚTLA SKRZE POZNÁNÍ A PŘIJETÍ NAŠICH STÍNŮ.

ZÁKLADNÍM PROSTŘEDKEM JSOU NAŠE EMOCE.

VÝSLEDKEM JE VĚDOMĚ ŠTASTNÝ ČLOVĚK.

Za sebe můžu říct, že cesta osobní transformace je všechno jen ne jednoduchá. Protože nás nutí podívat se do očí svému vlastnímu stínu a prožít si všechny dosud potlačované emoce, které jsou v této části nás samotných uvězněny.  Já sama jsem se na své cestě potkala s tak temnými stíny, že bych tomu sama před pár lety odmítala uvěřit. Vnímala jsem se jako silnou, laskavou, citlivou a mírumilovnou bytost toužící po lásce a má realita mi přitom čím dál víc odrážela hněv, agresivitu, bezcitnost a roli oběti. Trvalo dlouho než jsem pochopila, že právě toto jsou stinné stránky mých kvalit a darů, a že jen skrze jejich přijetí jako mé nedílné součásti dokážu vystoupit ze svého stínu.  Protože v tomto duálním světě není světla bez stínu a obojí jsou pouze dvě strany téže mince, jakkoliv je to pro naše lidské já těžké pochopit a přijmout. To skutečné umění života pak spočívá ve schopnosti VĚDOMĚ BÝT VE STŘEDU TĚCHTO DVOU POLARIT.

Přes ten až nekonečně dlouhý a často až moc bolestný proces cítím dnes obrovskou vděčnost za ten největší dar naší pozemské reality – dar PROŽÍVAT. Protože s každým dalším krokem hlouběji do své temné podstaty se mi o kousek jasněji ukázalo, jak žít tu nejpravdivější verzi sebe sama a jak  naplňovat svoje dary v realitě každodenního života. A díky tomu každý svůj den opravdu prožívat, nikoliv jen přežívat.

Jedním z mých hlavních darů v tomto čase je právě podpora v procesu osobní transformace. Z hloubi duše totiž věřím, že je to jediná cesta ze slepé ulice, ve které se aktuálně nacházíme. Ale také že již není potřeba se v tomto procesu ztrácet a bloudit nepřeberným množstvím informací.  Což neznamená, že existuje pouze jedna cesta. Právě naopak – existuje přesně tolik cest, kolik lidí, kteří se na ni vydají. Ale důležité je nabrat a udržet ten správný směr, pochopit, kde nejsme v rovnováze a jaké jsou naše stíny, a svojí vědomou volbou měnit svoje vnitřní nastavení i vnější konání.  A přesně v tom přichází na pomoc moje aktuální nabídka služeb, která vykrystalizovala z mých vlastní zkušeností s tímto procesem:

1) MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE aneb EMOCE JAKO KLÍČ KE ZMĚNĚ

Tento už můj druhý Manuál je obsáhlejší verzí MANUÁLU SEBE-LÉČENÍ a zahrnuje více informací o duchovním pozadí přechodu k vědomému způsobu života i více praktických typů. Jednoduchým, ale komplexním způsobem vnáší strukturu a pochopení do tohoto zdánlivě komplikovaného a myslí těžce uchopitelného vnitřního procesu.  Osvětluje hlavní principy a zákonitosti VYŠŠÍ MOUDROSTI ŽIVOTA, která naši cestu životem stejně jako naši transformační cestu zastřešuje a řídí. Přináší objasnění příčin a následků všeho, co se v našem životě děje, ale hlavně způsobu, jak můžeme cokoliv v našem životě uzdravit  a změnit.  Skrze jednoduchý, ale klíčový nástroj – naše emoce.

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE Ti pomůže osvobodit se z tíhy staré reality, která na nás aktuálně tak silně doléhá.  Jedinou cestou je totiž zbavit se své vlastní zátěže minulosti a odpoutat se od frekvence nízkých vibrací, kterými je stávající realita nevědomě stále vytvářena.

MANUÁL OSOBNÍ TRANSFORMACE si můžeš za zaváděcí cenu 444 Kč zakoupit ke stažení zde.

2) INTUITIVNÍ PORADENSTVÍ

Chceš znát skutečnou příčinu toho, co se Ti v životě děje, ať už je to nemoc, problémy ve vztazích nebo jiná nepříjemná situace? Anebo cítíš smutek, strach a úzkost a nevíš, odkud se berou ani jak z toho ven? Příčinou všeho negativního, co v životě prožíváme, jsou energetické bloky vzniklé v důsledku námi prožitých emočních traumat. Na vědomé úrovni jsou tyto situace většinou potlačeny, ale v našem nevědomí vždy zůstávají uloženy a z tohoto prostoru ovlivňují naši životní realitu. V rámci osobní konzultace Ti pomůžu tyto emoční bloky odhalit a zvědomit a tím nastartovat proces jejich uvolnění. Můj intuitivní vhled do okolností Tvého života Ti dodá potřebný nadhled z úrovně Tvé duše a pochopení, co je potřeba udělat, aby se daná situace změnila. Dostaneš také  informace o svém základním stínu a daru, které Ti osvětlí další souvislosti Tvého životního nastavení.    Osobní konzultace je doplněna krátkým písemným shrnutím obsahujícím klíčové informace, které máš aktuálně vědět.

Cena online konzultace: 1, 5 hod, 1500 Kč (1,5 hod osobní konzultace 1800 Kč, Praha)

3) SVĚTLA A STÍNY ANEB POZNEJ, KÝM JSI.

Jaké jsou Tvoje dary a jaké stíny Ti brání v jejich projevení? Tato služba obsahuje půlhodinovou online konzultaci a následnou písemnou analýzu, která Ti pomůže zvědomit výzvy a potenciál Tvého života a tím vykročit na cestu ze stínu do světla. Tyto informace vychází ze základní astrologie, charakteristiky životních čísel a unikátního Učení Genových klíčů v kombinaci s mým vlastním intuitivním vhledem za oponu reality Tvého života. Zvědomění našich bloků a darů je dle mé zkušenosti přesně tím klíčovým bodem naší osobní transformace a jedním z těch, kde potřebujeme pomoc druhých, protože naše ego nám přirozeně brání náš vlastní stín uvidět.  I pokud cítíš, že Tvůj život má větší potenciál než aktuálně žiješ anebo hledáš své poslání a jsi již připraven/á obejmout svůj stín, tato služba Ti pomůže odhalit to, co Ti brání nabrat ten správný směr.

Cena online konzultace a písemného zpracování: 2000 Kč

4) CO MI ŘÍKÁ MOJE TĚLO?

Podrobný písemný obraz emocionálních příčin nemoci vycházející z metody METAFYZICKÉ ANATOMIE. Skutečné uzdravení začíná zvědoměním skutečných příčin našich fyzických obtíží. Těmi jsou energetické bloky v našem těle vzniklé v důsledku prožitých emočních traumat. Skrze pojmenování situací a vzorců chování, které se skrývají za naší nemocí, dochází k prvotnímu uvolnění těchto energetických bloků. Toto zvědomění není náhražkou jakékoliv léčebné praxe, ale může se stát její důležitou součástí, zejména pokud jsme již připraveni a ochotni naše ne-mocné vnitřní nastavení opustit.

Cena písemného obrazu nemoci:  500 Kč / 1 nemoc

Všechny poradenské služby si můžeš objednat emailem na hanka@lecenizivota.cz. Do předmětu prosím uveď název objednávané služby.

Těším se na každého člověka, kterého ke mně zákon synchronicit a přitažlivost rezonující energie přivedou.

A držím palce nám všem, aby těch odvážných Duší, které jsou již připraveny pohlédnout do očí svým stínům a vnést na tuto Zem o kousek víc světla, bylo co nejvíce!

Hanka 🌹❤️🌹
www.lecenizivota.cz